Logiq er en ledende, tydelig og ambisiøs aktør på digital integrasjon og informasjonslogistikk i Norden. De har hatt jevn vekst fra oppstart frem til i dag. I 2016 har de en omsetning på ca. 84 millioner.

Hva var utfordringen?

På tiden før vi gikk over til Xledger var vi mye mindre og klarte oss greit. Alle prosessene var tyngre og vi hadde bare periodisk informasjon tilgjengelig. Det var kun økonomi og regnskapsfolk som satt på denne informasjonen, nå er det et verktøy som flere i selskapet kan få nytte av å bruke.

Hva ble løsningen?

Logiq har laget skyløsninger fra første dag. Kun skybasert innenfor elektroniske handelsdokumenter, faktura, ordrebekreftelse, pakksedler og vareinformasjon
De fleste ansatte i Logiq er brukere av Xledger med tanke på timeføring og reiseregning.

Timeføringsverktøyet har vært veldig kjekt med tanke på å kunne ta betalt for det som er riktig å ta betalt for, men også med tanke på analyse og for å se hva folk bruker tiden på.

Jeg og arbeidende styreformann setter stor pris på Hjem-siden til Xledger der vi kan få oversikt over bedriftens tall. Vi får mer løpende informasjon. Arbeidsprosessene flyter mer effektivt enn det vi hadde tidligere.

Når man er ferdig med en godkjenning i Xledger i remitteringsfunksjonen f.eks. og integrasjon med bank så ligger det en del automatiserte prosesser i bakkant som sørger for at dette blir gjennomført. I veldig mange systemer må man ha en person som må ta tak i prosessen for å få effektivisert arbeidsflyten.

Hva er resultatet?

Fra 2009 til i dag har vi doblet omsetningen og antall ansatte, uten å ansette flere på økonomi og regnskap. Det hadde vi ikke fått til om vi hadde et tradisjonelt økonomisystem. Så det er en stor forbedring.

Før hadde vi 3 forskjellige systemer, og det at vi nå ha alt i ett system gjør det uhyre effektivt. Det å kjøre lønn for 3 stykker f.eks. tar like lang tid som å kjøre lønn for 50. Det er veldig effektivt.

I 2010 gikk vi fra Visma Rubicon til Xledger. Det var viktig for oss å klare å holde ressursbruken nede. Med Xledger får vi mer løpende info.

Ledelsen og styret er veldig fornøyd med systemet fordi man alltid sitter med ferskvare. Vi får mer tilpassede rapporter og vi får de hyppigere. På denne måten får vi større grad av sikkerhet i de beslutningene vi tar fordi vi kan stole på at vi har de siste oppdaterte tallene.

Regnskapsbyrå: Siffer Økonomi AS (Xledger partner: Økonominett AS)

Publisert: 2017
Oppdatert: 2022
Les mer om Xledger for IT-bransjen