Embriq har 3 forretningsområder. Software, Consulting og Operations. I 2014 omsatte de for MNOK 230.

Hva var utfordringen?

Vi hadde flere selskap med forskjellige systemer og ville samle alt i ett system.

Vi gikk ut med på anbud og fikk tilbud både fra store og små leverandører. Vi ville ha et system som var godt nok, og ikke for stort og komplekst. Det skulle også være nettbasert, enkelt å bruke og implementeringen skulle ikke være for omfattende. Så det var vel en sum av mange faktorer. Vi vurderte at Xledger er enkelt å bruke, det er nettbasert, og det er ingen store grunninvesteringer.

Hva ble løsningen?

Vi fører alle timer og fakturerer alle kunder i Xledger. Vi foretar alle innkjøp, behandler alle inngående bilag og lønner alle ansatte i systemet.

Hva er resultatet?

Vi begynte med Xledger høsten 2011 da vi fusjonerte 5 selskaper inn i ett selskap, og alle skulle ha nytt lønn- og regnskapssystem.

Det å samle alle enheter i ett system medførte en relativt stor besparelse for oss på regnskap, økonomi og lønn. Regnskapsmessig synes vi det fungerer bra. Vi får rask rapportering, vi får betalt fakturaene våre og fakturert våre kunder. Vi er mest fornøyd med regnskapsføringsbiten, inngående/utgående faktura og at vi får riktig rapporter raskt.  Det er et fleksibelt system der alle kan være pålogget fra hvilket som helst sted. Vi synes brukerterskelen er relativt lav. Siden vi tok i bruk systemet har systemet blitt vesentlig forbedret gjennom oppgraderinger.

Regnskapsbyrå: Aider

Publisert: 2014
Oppdatert: 2022