Hverdagen kommer ikke tilbake, i alle fall ikke hvis du arbeider som CFO, skal man tro en fersk undersøkelse fra Gartner. Gjennom intervjuer med 173 økonomidirektører gjennomført i oktober 2020, har de synliggjort hvor viktig digitale investeringer kommer til å være for alle slags selskaper på tvers av bransjer det kommende året.  

Endringer som skyldes den globale pandemien har fått kunder til å ha helt andre forventninger til hva selskapene de handler med skal levere. Kravene til kundeservice dreier seg om å være tilgjengelig hele døgnet, og man har høyere forventninger enn tidligere til raske svar. Det stiller helt nye krav til økonomidirektøren, både når det gjelder investeringene selskapene må gå gjennom, men ikke minst hvordan funksjonene økonomidirektøren er ansvarlig for skal løses.

VI HAR UTFORMET EN WHITEPAPER MED INNSIKT SOM ER RELEVANT FOR MODERNE ØKONOMIDIREKTØRER. LES MER OG LAST DEN NED HER.

Prioriterer investeringer i analyse

Gartner-undersøkelsen viser at 82 prosent ser for seg å ha investeringer i avansert tekonologi og verktøy for dataanalyse øverst på prioriteringslisten i 2021.

Mange svarer at målet for innsatsen innen digitalisering er å gi nytt liv til investeringer som ikke har gitt ønsket vekst, samtidig som man tilpasser kostnadsbildet på en måte som reflekterer den nye virkeligheten etter Covid-19. Blant annet forventer kundene mer fra det digitale tilbudet de får fra leverandørene, både når det gjelder hvor raskt de får svar, tilstedeværelse i flere kanaler og en mulighet til å nå virksomheten gjennom hele døgnet.

Dette er de fem viktigste investeringsområdene i 2021:

  • Avanserte analyseverktøy innen finans
  • Robotisering og annen automatisering av finansoppgaver
  • Øke digital kompetanse innen finansfeltet
  • Gjennomgang og kontroll av digitale investeringer
  • Skybasert ERP-teknologi

Raskere endringer

Gartner beskriver endringen som å gå fra å ha planlagt en maraton som skal gå over mange år, til et skifte der man plutselig snakker om en sprint på 12 måneder.

«CFOen møter utfordringer både i investeringer de må gjøre for at selskapet de jobber i skal lykkes i den nye virkeligheten, samtidig som det stilles stadig nye krav til CFO-funksjonen. Det er behov for endringer i hvordan CFO driver avdelingen sin. Heldigvis er det et sammenfall mellom automatiseringen og de investeringene man ser på der, og CFOens eget ønske om å kontrollere kostnadene bedre. I alle fall på lengre sikt», sier Alexander Bant, som er researchsjef i Gartners finansavdeling.

CFOen burde ifølge Gartner fokusere på å finne de investeringene som gir bedre sjanse til å lykkes med driften og styrke ansattes effektivitet med nye måter å jobbe på, der man i like stor grad jobber hjemmefra som på kontoret. CFOen må finne nye måter å evaluere effektivitet på i denne nye virkeligheten, samtidig som man må støtte opp om nye forretningsmodeller som støtter digital vekst.

Robotisering av rutineoppgaver er noe Gartner anbefaler, fordi det kan frigjøre tid hos ansatte til å gjøre mer strategisk viktige oppgaver. Bruk av kunstig intelligens og avanserte analyseverktøy kan hjelpe finansorganisasjoner å gi innsikt og forståelse som kan gi langsiktige konkurransefordeler. Å tiltrekke seg talentene som også kan teknologi, som trengs for å maksimere verdien i analyse og automatisering, kan bli lettere når man ser at stadig flere jobber hjemmefra. Sånn sett er hele verden en rekrutteringsarena.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning. En av våre erfarne rådgivere vil gi deg ærlige og riktige råd om Xledger bør beholdes i utvalget av systemer dere er nysgjerrige på.

Kontakt oss for en uforpliktende prat