Bonum er et eiendomsfirma som bygger attraktive boliger med høyt fokus på bygningsmessige- og estetiske kvaliteter. Selskapet ble etablert i 2011 og forventer å omsette for milliardbeløp i årene som kommer.

Bonum er i sterk vekst

— Vi har nå funnet et system som vi kan ha fremover uavhengig av hvor mye vi kommer til å vokse, forteller økonomisjef i Bonum, Jan Fredrik Jorddal.

— Vi har den siste tiden opplevd flere flaskehalser. Da vi var en liten bedrift holdt det med et OK system, men etter hvert som oppgavene blir mer komplekse ble det også mer og mer frustrasjon rundt at det systemet vi brukte ikke var tilpasset vår hverdag. Xledger er så fleksibelt og moderne at uventede problemstillinger som kommer i fremtiden fort vil kunne bli adoptert inn i Xledger. Vi føler oss derfor trygge på at vi slipper å ta en ny runde om 5 til 10 år, da vi omsetter for mye mer enn i dag og er en helt annen bedrift, sier Jorddal.

Mer kontroll hos prosjektlederen

— Utslagsgivende for at vi gikk for Xledger var likviditetsstyringen. Der skiller Xledger seg ut fra de andre aktørene vi vurderte. I tillegg var den faglige kompetansen og rådgivningen hos de vi møtte i Xledger svært tilfredsstillende. Det ble tydelig for oss hvorfor Xledger passet akkurat en eiendomsutvikler som oss, forteller Jorddal.

Ressursene Bonum bruker på regnskapet kan nå flyttes til å gjøre andre verdiskapende oppgaver for firmaet. Det vil også gi dem en helt annen kontroll og oversikt hos prosjektlederne enn det de har i dag.

— Med Xledger er det ikke lenger den øverste ledelsen som oppdager problemstillinger, men prosjektlederen selv. Prosjektlederen kan da oppdage dette i en tidligere fase og blir derfor mer selvstendig. Man får en mye bedre flyt av informasjon, som vil gi gevinster på alle nivåer i bedriften, påpeker Jorddal.

Rev ned veggene mellom selskapene

Med Xledger har Jan Fredrik fått en helt ny virkelighet, sammenlignet med tidligere.

— Vi sitter på konsernnivå uten vegger og kan følge alt som skjer i våre 90 selskaper. Vi vokste raskt og de gamle systemene skrantet mer for hver uke som gikk. Men vi hadde aldri tid til å ta tak i det, forklarer økonomisjefen i Bonum.

Til slutt satte han foten i bakken og fikk med seg ledergruppen på at et skifte var nødvendig. Skepsisen internt var stor. Overgangen til Xledger gikk imidlertid som en drøm.

– Vi brukte tre uker. Vi satte opp systemet i desember og var live i januar, fortsetter Jorddal.

Jan Fredrik Jorddal økonomisjef i Bonum
Jan Fredrik Jorddal, økonomisjef i Bonum

La grunnlaget for at Bonum kan vokse videre

– Modellen vi har nå fungerer enten vi dobler eller tidobler virksomheten. Økonomisystemet gir ingen hindringer, sier Jorddal.

Økonomisjef Jan Fredrik Jorddal stråler når han snakker om systemet som gjør at Bonum lykkes med å vokse i rekordfart. Han vet at byttet har gjort selskapet i stand til å vokse raskere. Samtidig har det endret hvordan økonomiavdelingen jobber.

– Vi bruker null tid på regnskap i dag kontra 100 prosent i «gamle» dager. Vi har snudd hele økonomiavdelingen til å jobbe med konsernlikviditet, controlleroppgaver for prosjektene, selskapsrapportering og analyser knyttet til kjøp og finansiering. Lurer vi på noe så borrer vi oss helt ned til enkeltbilag i hvilket som helst av de 90 selskapene. Oppstår det avvik får vi varsler som vi kan følge opp med noen få tastetrykk.

Mer om Xledgers unike egenskaper for eiendomsbransjen