Moderne skybaserte økonomisystemer kan bidra til effektivisering og større fleksibilitet. I Xledger har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper til å ta et trygt valg når de vurderer å investere i nytt økonomisystem.

Rådgivning – gratis og uforpliktende – 30 min

I løpet av de siste månedene har måten å drive et selskap på endret seg fundamentalt. Mange selskaper må endre arbeidsmåte og aktivt utvide bruken av skytjenester og digitale verktøy for å håndtere situasjonen best mulig. Noen systemer fungerer optimalt og andre kan det være på tide å bytte ut.

I Xldeder har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper som ønsker å bytte økonomisystem. Våre ekspterer i Xledger bistår gjerne med 30 min gratis rådgivning til ledere som vurderer å effektivisere prosesser og måten å jobbe på. Formålet er å dele gode råd og beste praksis i forhold til prosessen med å anskaffe et nytt system. Du får god innsikt i hva  som er riktig tilnærming for å ta et trygt og veloverveid valg – tilpasset akkurat din virksomhet.

Dette passer for deg som ønsker informasjon om hvordan man skiller mellom de ulike skyløsningene som finnes i dag – og hvordan du skal velge et system som dekker bedriftens behov i dag og i fremtiden. Du er også velkommen til å delta på et eller flere webinarer i webinarserien “Moderne og skybasert regnskap og økonomi” .

Aktuelle temaer å snakke om:

  • Hvorfor er det viktig å ha kjennskap til ekte skytjenester?
  • Hvilke vurderinger og forberedelser bør gjøres internt?
  • Hvilke vurderinger er viktige i forbindelse med anskaffelse?
  • Ulike betalingsmodeller – hva betyr dette for ditt selskap?
  • Hvordan implementeres ulike løsninger?
  • Hvorfor er skytjenester et trygt valg?

Vil du vite mer før du tar kontakt?

Delta på et eller flere av våre gratis webinarer  i webinarserien “Moderne og skybasert regnskap og økonomi”