Moderne skybaserte økonomisystemer kan bidra til effektivisering og større fleksibilitet. I Xledger har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper til å ta et trygt valg når de vurderer å investere i nytt økonomisystem.

30 minutter rådgivning

I løpet av de siste månedene har måten å drive et selskap på endret seg fundamentalt. Mange selskaper må endre arbeidsmåte og aktivt utvide bruken av skytjenester og digitale verktøy for å håndtere situasjonen best mulig. Noen systemer fungerer optimalt og andre kan det være på tide å bytte ut.

I Xldeder har vi lang erfaring med å hjelpe selskaper som ønsker å bytte økonomisystem. Våre ekspterer i Xledger bistår gjerne med 30 min gratis rådgivning til ledere som vurderer å effektivisere prosesser og måten å jobbe på. Formålet er å dele gode råd og beste praksis i forhold til prosessen med å anskaffe et nytt system. Du får god innsikt i hva  som er riktig tilnærming for å ta et trygt og veloverveid valg – tilpasset akkurat din virksomhet.

Dette passer for deg som ønsker informasjon om hvordan man skiller mellom de ulike skyløsningene som finnes i dag – og hvordan du skal velge et system som dekker bedriftens behov i dag og i fremtiden. Du er også velkommen til å delta på et eller flere webinarer i webinarserien «Moderne og skybasert regnskap og økonomi» .

Aktuelle temaer å snakke om:

  • Hvorfor er det viktig å ha kjennskap til ekte skytjenester?
  • Hvilke vurderinger og forberedelser bør gjøres internt?
  • Hvilke vurderinger er viktige i forbindelse med anskaffelse?
  • Ulike betalingsmodeller – hva betyr dette for ditt selskap?
  • Hvordan implementeres ulike løsninger?
  • Hvorfor er skytjenester et trygt valg?

Vil du vite mer før du tar kontakt?

Vi har utarbeidet en whitepaper som gir nyttig informasjon til deg som skal velge nytt økonomisystem.

Last ned guide til trygt valg av økonomisystem