Prognoser, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging og prediktiv innsikt er felt det er avgjørende å mestre. Vi viser deg hvordan.

Kontroll er ekstra viktig i urolige tider når næringslivet preges av usikkerhet. Suksessrike ledere blir definert av hvordan de klarer å håndtere det overraskende og ukjente. For å nå ambisjonene som er satt for virksomheten er det viktig å kunne ta raske valg og gjøre gode prioriteringer. Å ha gode rapporter og god innsikt er viktig for å kunne forklare kolleger i ulike avdelinger hvorfor det er riktig å investere nå, eller kanskje vente.  

Tallene CFO er opptatt av 

Som CFO har du mange ansvarsområder. Prognoser og prediktiv innsikt, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging, risikostyring og dataanalyser er kritiske oppgaver å mestre. Du vet at det er essensielt å ha kontroll for å kunne ta smarte beslutninger og styre selskapet i riktig retning.  Automatisering av prosesser og innsikt fra data kan være avgjørende for at du kan jobbe smartere og mer effektivt.  

I et intervju med blant annet May Gunn Berger-Lorentzen, CFO i IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity, og Martin Mehus, CFO hos eiendomsforvalteren Malling & Co, kommer det frem at de begge er enige om viktigheten av teknologi for å jobbe smartere, automatisere prosesser og kunne hente ut innsikt fra data for å ta bedre beslutninger. Noe av det som opptar CFOene mest er naturlig nok cashflow og likviditetsstyring. 

– Det er alltid viktig, selv i gode tider. Du må ha gode prognoser for hva som skjer med salget, hva du har utestående og hvordan markedet er. Da må du ha et godt system som hjelper deg med å lage gode prognoser. Er du ikke opptatt av det, og ikke har kontroll på penger inn og ut, så er du ikke økonomidirektør, sier Mehus. 

May Gunn Berger-Lorentzen er enig i at cashflow er viktig, spesielt ettersom Netsecurity ønsker å være selvfinansierte når de utvikler selskapet videre – enten det er snakk om å investere i ny teknologi eller oppkjøp av andre selskaper. 

Les resten av intervjuet og få innsikt som er relevant for den moderne CFO!

Kontroll på tallene dine 

Innsikt i egen virksomhet er kritisk for å lykkes. Rapportering og analyse kan være komplisert og tidkrevende hvis alt skal utføres manuelt og i flere systemer. Med et moderne, skybasert økonomisystem har du alltid oversikt over den økonomiske situasjonen i din virksomhet.  

Innsikten ligger klar til å hentes ut, og du som økonom har svarene som styrker hele virksomhetens evne til å ta bedre beslutninger; raskere og fundamentert i fakta fra tall. 

Tallene kan også belyse kostnadsbesparende arbeid. Et eksempel på dette er automatisk bilagsføring og bankavstemning. For å gi deg et eksempel på dette har vi laget et regnestykke på besparelser i rene lønnskostnader for Xledger-bedrifter som benytter seg av denne funksjonaliteten.  

Ved å bruke automatisk bilagsføring og bankavstemming har våre brukere spart over 22 millioner kroner i 2022. 

Et helhetlig system gir deg bedre innsikt

– Med Xledger får vi et helhetlig system som inkluderer alle de viktigste områdene innenfor regnskap og økonomi. I tillegg er det direkte koblinger med Brønnøysundregistrene, Altinn, en rekke banker, kredittinformasjon og -overvåking, samt adressevask. Vi slipper mellomlagring av viktig informasjon og kan utføre oppgavene ett sted. Konsernfunksjonaliteten som finnes i Xledger gjør det enkelt for oss å få oversikt over konsernregnskapet og vi sparer mye tid på konsolidering.

Nå gleder vi oss til å ta i bruk smarte løsninger som tar over for manuell punching og gir oss bedre innsikt, sier Lisbeth Vollan, Controller i Iris Salten.

Få innsikt som er relevant for deg som CFO