Xledger Offentlig har Norges 3. største ERP-leveranse i kommunal sektor

Dette er en fremtidsrettet og helhetlig ERP-plattform,  sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønn, rekruttering, og innkjøp.

Plattformen er i daglig drift hos mer enn 25.000 ansatte, og Xledger Offentlig har med det Norges 3. største ERP-leveranse i kommunal sektor.

I tillegg har vi automatiserte integrasjoner mot mer enn 25 av kommunens fagsystemer, og vår «born in the cloud» gir dere best mulighet for å lykkes!

Flere norske kommuner bruker Xledger Offentlig sin ERP-plattform

– Ved å digitalisere og automatisere prosesser med Xledger Offentlig, kan vi levere bedre fellestjenester innen særlig økonomi, HR og lønn. I tillegg var det viktig for oss å få på plass et godt HR-verktøy for gjennomføring av godt lederskap og medarbeiderskap. Xledger Offentlig var den leverandøren som matchet vårt målbilde best. Dette sier kommunedirektøren i Meløy kommune, Adelheid B. Kristiansen.

Meløy kommune er en av mange norske kommuner som har valgt Xledger Offentlig som sin ERP-leverandør. Det samme har Arendal, Grimstad, Froland, Randaberg, Kvitsøy og Agder fylkeskommune, for å nevne noen.

–  Xledger Offentlig AS er et selskap i utvikling, og vi ønsker å være med på å utvikle systemet videre. Dette fordi det er mange gode muligheter i en helhetlig ERP-plattform for kommunen, sier prosjektleder i Randaberg kommune, Jo Skarstad.

En helhet som ingen andre leverer i dag

Ett system dekker ikke kommunenes behov. Xledger Offentlig har derfor satt sammen de beste løsningene på markedet til en komplett ERP-plattform.

Med den åpne skyplattformen og fokus på integrasjon, er Xledger Offentlig den beste utviklingspartneren for offentlig sektor.

Små og store kommuner har mange fagsystemer som ikke snakker sammen. Xledger Offentlig har utviklet en integrasjonsbuss som «kjører rundt» og henter data automatisk – ikke bare fra alle systemene i ERP-plattformen, men også fra andre fagsystem som kommunen måtte ha.

EKTE SKYLØSNING krever en EKTE SAMARBEIDSPARTNER

Ekte skyløsninger, eller “Born in cloud” kjennetegnes ved at alle kunder er på samme versjon og at oppgraderinger skjer løpende og samtidig hos alle. I tillegg gjør det at integrasjoner både er raskere og rimeligere.

Men teknologien i seg selv er ikke nok. En EKTE SKYLØSNING krever en EKTE SAMARBEIDSPARTNER som prioriterer kunden og som ønsker å effektivisere sammen med dem. Se hva vår referanse sier om oss!

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.

Leverandører i vårt verdiforslag er: