Xledger Offentlig leverer en fremtidsrettet og helhetlig ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.

Flere norske kommuner bruker Xledger Offentlig sin ERP-plattform

– Ved å digitalisere og automatisere prosesser med Xledger Offentlig, kan vi levere bedre fellestjenester innen særlig økonomi, HR og lønn. I tillegg var det viktig for oss å få på plass et godt HR-verktøy for gjennomføring av godt lederskap og medarbeiderskap. Xledger Offentlig var den leverandøren som matchet vårt målbilde best. Dette sier kommunedirektøren i Meløy kommune, Adelheid B. Kristiansen.

Meløy kommune er en av mange norske kommuner som har valgt Xledger Offentlig som sin ERP-leverandør. Det samme har Arendal, Grimstad, Froland, Randaberg, Kvitsøy og Agder fylkeskommune, for å nevne noen.

–  Xledger Offentlig AS er et selskap i utvikling, og vi ønsker å være med på å utvikle systemet videre. Dette fordi det er mange gode muligheter i en helhetlig ERP-plattform for kommunen, sier prosjektleder i Randaberg kommune, Jo Skarstad.

En helhet som ingen andre leverer i dag

Ett system dekker ikke kommunenes behov. Xledger Offentlig har derfor satt sammen de beste løsningene på markedet til en komplett ERP-plattform.

Med den åpne skyplattformen og fokus på integrasjon, er Xledger Offentlig den beste utviklingspartneren for offentlig sektor.

Små og store kommuner har mange fagsystemer som ikke snakker sammen. Xledger Offentlig har utviklet en integrasjonsbuss som “kjører rundt” og henter data automatisk – ikke bare fra alle systemene i ERP-plattformen, men også fra andre fagsystem som kommunen måtte ha.

En felles inngang

Medarbeiderportalen holder i alle HR-prosesser og er samtidig en felles inngang til hele plattformen, der både medarbeidere og ledere får en oversikt over oppgaver som til enhver tid skal gjøres.

Mange løsninger – EN leverandør!

I fremtidige ERP-leveranser til kommuner og fylkeskommuner i Norge, vil følgende partnere inngå i vårt verdiforslag:

   

 

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter her