Her kan du se poster vi har delt på Instagram den siste tiden

Oppdatert: 31.03.2023

Hoved Xledger Ove Jørgen Carlsen Sak 1 JMB DNX 0688 NY
Verdens viktigste tall – akkurat nå

Det er bred enighet om tallenes viktighet i samfunnet, men enkelte tall er mer betydningsfulle enn andre. De kan regelrett avgjøre skjebnen til både privatpersoner og bedrifter. Nei, vi snakker ikke om bryllupsdagen din – selv om den kan være viktig nok – men om tall som innebærer konsekvenser for oss alle, og som har en særdeles kraftfull innvirkning i et globalt perspektiv. Vi omgir oss med tall hele tiden og bruker dem til å organisere oss. Uten tall ville det blitt kaos.

Påskepraten 2023 Total (2)
Påskepraten med Team Xledger
Team Xledger tar en velfortjent påskeferie, vi har tatt en prat med noen av våre flotte kollegaer for å høre hvilke planer de har.
Illu014
Jobb i Xledger

Vil du jobbe med ERP-systemet for selskaper med ambisjoner? Alt-i-ett system, automatisert og 100 % skybasert. Hvis du brenner for teknologi og gode kunde- og brukeropplevelser, vil jobbe i team med engasjerte kolleger og samarbeidspartnere, og synes det er viktig å ha det gøy på jobben – da tror vi Xledger er et spennende sted for deg og din videre karriere.


 

Biopharmaceutical Louis Reed PwcKF7L4 No Unsplash
BerGenBio

BerGenBio er et biofarmasøytisk selskap som utvikler innovative medisiner til hjelp mot aggressive sykdommer, inkludert kreft og alvorlige luftinfeksjoner. Selskapet jobber med en rekke omfattende prosjekter i flere land.

F.v. Martin Melhus I Malling Og Co, May Gunn Berger Lorentzen I Netsecurety Og Tone J. Myhre I Northcom
Må investere i mennesker og systemer for å vokse

Vi har intervjuet økonomidirektørene i tre norske bedrifter om hvordan de ønsker å bruke teknologi for å få mer tid til forretningsutvikling.

Shutterstock 341870093
Slik er den moderne controller

Stødig økonomistyring er en forutsetning for at virksomheter skal lykkes inn i fremtiden. I Norge har vi svært mange dyktige økonomiavdelinger som har skapt mer robuste virksomheter, med større trygghet på egne evner til å håndtere situasjoner som ikke lar seg forutse.


 

Shutterstock 1175506537
Ny CFO-jobb?

CFO er bedriftens premissgiver for at fremtidens mål skal oppnås, og CEOs viktigste rådgiver. Her er våre beste råd for å komme best i gang som ny CFO.

Xledger studio, BDO og VIEW
Hvordan starte med bærekraftsrapportering?

Samfunnet forventer at norske virksomheter synliggjør hvordan de bidrar til den bærekraftige utviklingen, men hvor skal du starte? Hvorfor skal du forsvare å bruke ressurser på bærekraftsrapportering dersom du jobber i en virksomhet som ikke er lovpålagt å rapportere? Det er det mange gode grunner til at du bør.

Advokat Elin Mathisen
Ulovlige ERP-avtaler i kommunemarkedet

Mange kommuner tror de kan oppgradere eller bytte ERP-løsning uten konkurranse, gitt at kostnadsrammen ikke endres vesentlig. Men kan de egentlig det?


 

Illu023
Seks viktige veivalg for den moderne CFO i ny jobb

Kompetanse. Teknologi. Prosesser. Risiko. Innsikt. Rådgiver.

Denne artikkelen fra Boston Consulting Group har gode råd for CFOer som ønsker å sette sitt varige preg på den nye arbeidsplassen.

Brunette med blazer holder en laptop
Den moderne CFO

Din rolle som CFO har utviklet seg fra å være noenlunde oversiktlig til sammensatt og kompleks. Tidligere befant avdelingen seg i bakgrunnen. Nå er rollen strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. Her finner du inspirasjon og innsikt for den moderne CFO.

Leder i IKT Agder
Digital transformasjon

— Noen er det, men langt fra alle, mener daglig leder for Norges største IKT samarbeid i kommunal sektor, Rune Johansen. IKT Agder er leverandør av IKT-tjenester til kommuner, fylker og kommunale virksomheter for rundt 47 000 brukere.


 

Smilende dame med nettbrett
Teknologien i den moderne økonomiavdelingen

Utfordringene står i kø for CFO. Kostnader øker. Kampen om talentene har aldri har vært større. Inflasjon og stigende renter gir grobunn for usikkerhet. Dermed havner CFO i spagaten der krav til vekst gir behov for investeringer samtidig som magefølelsen maner til nøkternhet.

Bilde av Den moderne økonomiavdelingen illustrert med fem kontorarbeidere som sitter rundt et bord og samarbeider
Den moderne økonomi­avdelingen

Hva skal til for at du og ditt team skal lykkes med å utvikle den moderne økonomiavdelingen? I dette inspirasjonsheftet forteller norske økonomidirektører og eksperter om trender, behov, muligheter og investeringer.

Entreprenørbransjen i aksjon på byggeplass i solnedgang
Hvorfor passer Xledger så godt for entreprenør­bransjen?

I en bransje preget av høy omsetning og lave marginer må du som økonom ha verktøy som tvinger frem bedre valg i alle ledd av verdikjedene. Med automatiserte prosesser øker du både effektiviteten og kontrollen i alle prosjekter, og risikoen for underkalkulering eller kostnadsoverskridelser reduseres.


 

kraft og energi
Webinar for CFO i kraft- og energi­bransjen: Kraftig omstilling

Salten Kraftsamband (SKS) har spisset virksomheten mot vannkraftproduksjon og kraftomsetning. Overgangen til et moderne ERP-system var nødvendig for videreutviklingen av selskapet.

Det trygge valget
Guide til det trygge valget av nytt økonomi­system

Å velge økonomisystem handler om å bruke både hodet og hjertet. Du er på jakt etter en partner du kan trives med og som du har tillit til. En partner som vil være en god match for de neste tiårene. Og aller viktigst: Et økonomisystem som kan være hjerte og pulsmåler i din digitale virksomhet.

Bilde av Geir Hagelid, Senior Sales Executive, Xledger
Slik bytter du til et skybasert økonomi­system

Å bytte økonomisystem er krevende. Utvalget av systemer er stort, og feil valg kan få store konsekvenser. Vår flotte ERP-spesialist Geir Hagelid kan gi deg svar på hvordan du bør gå frem, og om vår løsning vil egne seg for dine behov.

Følg oss i sosialemedier

Xledger Norge

Xledger Norge

@xledgernorge