Gjør det enklere å levere lønnsomme prosjekter 

Prosjekt i Xledger gjør det enkelt å finne ut om prosjektene er lønnsomme. Du har alltid oppdatert oversikt over kostnadene, lønnsomheten og vurdering mot budsjett. Det er effektivt og enklere å styre prosjektene.

Alt du trenger i ett system

I Xledger har du alt du trenger for å administrere prosjektene dine samlet i ett og samme system. Det er ikke behov for tilleggsmoduler eller ekstra systemer for budsjettering, timeregistrering, fakturering og regnskap. Prosjektene og bedriftens styringsinformasjon er tilgjengelig i samme system og gir et komplett bilde av historikk, nåsituasjon og fremtid. Du får full oversikt over dine prosjekter i eget dashboard; alle lønnsomme prosjekter og de som har risiko for å feile.

Dette effektiviserer hverdagen for prosjektledere og økonomiavdelingen og gir en helt annen kontroll over bedriftens prosjekter. Hierarkiet på prosjektene gjør det enkelt å lage egne visninger fra øverste nivå og drille ned i detaljene etter behov.

Automatiserte prosesser frigir tid

Xledger er et moderne skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. En rekke forretningsprosesser er automatisert. Registrerte og godkjente timer kobles automatisk til fakturagrunnlaget, lønninger og prosjektkostnad. Faktureringen skjer i tide og alle poster er med. Prosjektlederne, økonomiavdelingen og ledelsen kan bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på planlegging og oppfølging av prosjekter og kunder.

Timeregistrering hvor som helst og når som helst

Med Xledger har du tilgang til oppdatert styringsinformasjon hvor som helst og når som helst på alle brukerflater. Prosjektmedlemmene kan raskt og enkelt registrere både timer og utlegg på mobilen. Prosjektleder kan også godkjenne på mobilen. Dette gir økt fleksibilitet for alle involverte i prosjektet. Økt tilgjengelighet til systemet gir mulighet for en mer oppdatert status.

Enkel tilgang, komplett oversikt, innsikt og kontroll gir økt sannsynlighet for lønnsomme prosjekter.