Kontor i: Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo
Bransch: Konsultverksamhet
Affärssystem innan Xledger: Visma SPCS
Användande: Fakturering, projektredovisning/uppföljning,
rapporter, attestflöde, tidrapportering och utläggsredovisning

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom Governance, Risk and Compliance. Deras tjänster skapar trygghet och möjligheter för myndigheter, företag och andra organisationer inom en rad olika branscher.

Vad var utmaningen?

Vi använde Visma SPCS och Visma Tid samt egenutvecklade Excelfiler. På grund av tillväxt var det ohållbart att arbeta på det sätt vi gjorde. Det var svårt att få överblick och det tog tid att få fram ett kvalitetssäkrat resultat.

Vad blev lösningen?

Av de alternativ vi hade att välja på var Xledger det som uppfyllde vår kravspecifikation på bästa sätt. Implementationen gick mycket bra med tanke på den korta tid vi hade på oss att få det klart. Xledger ger en smidigare process från tidrapportering till klar faktura och innebär en tidsbesparing jämfört med tidigare.

Vad är resultatet?

Systemet är nåbart och ger en bra överblick redan på förstasidan. Vill vi veta vad något består av är det oerhört smidigt att kunna använda sig av Drill-Down funktionen och det går att exportera alla delar till Excel för vidare analys.

Vi använder oss av de flesta funktionerna, fakturering, projektredovisning, rapporter, attestflöde, tidrapportering och utläggsredovisning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!