Vill du använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli Xledger superuser för ditt företag? Då rekommenderar vi våra standardkurser i Xledger ERP. Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar utöver utbildningarna med implementering och support av Xledger. Vilket gör att de  väl känner till de frågeställningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete.

Kurser i Xledger ERP – Våren 2021

I vår kommer alla våra  kurser att hållas på distans. Detaljerad information om inloggning etc. kommer att skickas ut inför varje kurstillfälle till alla deltagare. 

Pris: 2700 kr
Tid: 9.00 – 16.00

Bokföring och ekonomi 1
Datum för höstens kurser kommer inom kort

Bokföring och ekonomi 2
Datum för höstens kurser kommer inom kort

Domänadministratör  och integrationer
26 maj 

Projekt och  tidsredovisning 1
25 maj

Projekt och tidsredovisning 2
27 maj

Rapporter
8 juni 

Läs mer och boka kurserna här