Vill du använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli superuser i Xledger för ditt företag? Då rekommenderar vi våra kurser i Xledger ERP. Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar, utöver utbildningarna, med implementering och support av Xledger vilket gör att de väl känner till de frågeställningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete.