Vill du använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli superuser i Xledger för ditt företag? Då rekommenderar vi våra kurser i Xledger ERP. Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar, utöver utbildningarna, med implementering och support av Xledger vilket gör att de väl känner till de frågeställningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete.

Från och med 2023 kommer vi att dela upp våra kurser i tre kategorier:

 • Live över Microsoft Teams
 • On Demand
 • Standardutbildning på plats hos er

Livekurserna kommer att fungera som våra kurser gjort tidigare, dvs de genomförs live av en konsult över Microsoft Teams. I dessa kurser får du tillgång till ett fiktivt kursbolag i Xledger, som du kan använda för att öva i. Du kommer dessutom att ha möjlighet att ställa frågor till kursledaren under kursens gång.

On Demand-kurserna är förinspelade videos som du har tillgång till under två veckors tid. När du har anmält dig till en On Demand kurs kommer du att få en länk och ett lösenord skickat till dig följande måndag och du har därefter tillgång till kursen under två veckor. Detta betyder att du kan ta kursen i din egen takt och titta på videon så många gånger du behöver. Du får även tillgång till ett kursbolag där du kan öva på det som tas upp i kursen.

Standardutbildning på plats hos er. En heldags standardutbildning på plats hos er. Vi kommer på förhand skicka material och bokning av dagen sker enligt överenskommelse. För heldagskurs på plats, kontakta karin.skoglund@xledger.se eller er kundansvarige.

Kundspecifik konsulthjälp: Om du efter kursen skulle ha några frågor eller behöver hjälp att förbättra er Xledger-uppsättning så går det utmärkt att boka tid med en Xledgerkonsult. Kontakta då karin.skoglund@xledger.se eller er kundansvarige.

Vänligen notera att kurserna endast är tillgängliga för Xledgeranvändare.

On Demand-kurser:

Pris: 2 900 SEK

Tillgänglighet: 14 dagar

Projekt och tidrapporter 1

Målgrupp:

Personer som ansvarar för projektuppsättningen i Xledger.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Det är en fördel om kursdeltagaren har genomfört kurserna Bokföring 1 och Bokföring 2.

Innehåll

 • Grundläggande uppsättning och projektstruktur
 • Tidrapportering
 • Projektfakturering
 • Timuppföljning på projekt och anställd
 • Inställningar och underhåll

Projekt och tidrapporter 1 är för dem som har ansvar för projektuppsättningen i Xledger. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion i projektfaktureringen från A till Ö, hela processen från att en timma blir rapporterad tills den är fakturerad. Samt vilka möjligheter som finns för projektuppföljning/-styrning i Xledger. Kurserna är baserade på rollen Projektadministratör, men är naturligtvis även nödvändig för rollen Bokföringsansvarig i företag som jobbar med projektredovisning.

Boka här

Rapporter

Målgrupp:

Ekonom, controller eller för dig som ansvarar för organisationens rapportering och budgetuppföljning.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Inga

Innehåll

 • Rapportering i Xledger
 • Flexvyrapporter
 • Att bygga rapporter med egen radindelning (XRW)
 • Nyckeltal
 • Budget och budgetjämförelse

Rapporter riktar sig till dig som är ekonom, controller eller ansvarar för organisationens rapportering och budgetuppföljning. Kursen går igenom Xledgers olika rapporter, rapportdesign och budgetmodul. Kursens syfte är att du självständigt ska kunna bearbeta och analysera data på ett effektivare sätt samt utveckla organisationens rapportering och budgetflöde anpassat till din organisation.

Boka här

Domänadministratör och integrationer:

Målgrupp:

Personer som är eller ska bli superusers hos Xledgers Partner eller Kunder.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Kursdeltagaren ska ha genomfört kurserna Bokföring 1 och Bokföring 2.

Innehåll

  • Enhetsadministration
  • Behörighetskontroll
  • Filimport och integrationer
  • Export
  • Underhåll av register
  • Tips och tricks

Domänadministratör och integrationer är för dem som är eller ska bli superuser för sitt företag. Kursen fokuserar på avancerad uppsättning av Xledger, bland annat hur man skapar nya enheter, lägger upp användare etc. Dessutom tittar vi på underhåll av register, integrationer och hur man bygger egna rapportmallar. Kursen är baserad på rollerna Domänadministratör och Bokföringsansvarig.

*Avanmälan senare än 7 arbetsdagar innan kurstillfällets datum debiteras. Avanmälan skickas till kurs@xledger.se

*Minimum antal anmälda för genomförande av kurs är 3 personer. I det fall kursen ställs in meddelas detta senast 5 arbetsdagar innan kursstart

Boka här

Live kurser över Microsoft Teams:

Pris: 3 500 SEK

Tid: 9.00 – 16.00

Bokföring och ekonomi 1

Målgrupp:

Bokföring och ekonomi 1 är för dem som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring i Xledger.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Kursdeltagaren bör ha en allmän förståelse samt praktisk erfarenhet av bokföring.

Innehåll

 • Introduktion till Xledger
 • Inkommande leverantörsfakturor
 • Korrigering verifikat
 • Fakturering
 • Momsredovisning
 • Analys och rapportering
 • Inställningar och underhåll

Bokföring och ekonomi 1 är för dem som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion till grundläggande redovisningsfunktioner som bokföring av verifikat, fakturering, momsredovisning och grundläggande analys och rapportering. Kursen är baserad på rollen Bokföringsansvarig.

Boka här

Datum:

12 september

24 oktober

5 december

Bokföring och ekonomi 2:

Målgrupp:

Bokföring och ekonomi 2 är för dem som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Kursdeltagaren ska ha genomfört Bokföring 1 samt ha praktisk erfarenhet av bokföring i Xledger.

Innehåll

 • Konteringsdimensioner
 • Attestflöde för leverantörsfakturor
 • Bank
 • Avancerad fakturering
 • Budget
 • Anläggning
 • Inställningar
 • Underhåll

Bokföring och ekonomi 2 är för dem som är bokföringsansvariga eller arbetar med bokföring. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion till grundläggande redovisningsfunktioner som bokföring av verifikat, fakturering, momsredovisning och grundläggande analys och rapportering. Kurserna är baserade på rollen Bokföringsansvarig.

Boka här

Datum:

14 september

26 oktober

7 december

Projekt och tidrapporter 2:

Målgrupp:

Personer som ansvarar för projektuppsättningen i Xledger.

Mer info om kursen

Förkunskaper
Kursdeltagaren måste ha genomfört kursen Projekt och tidrapporter 1.

Innehåll

  • Prislistor
  • Fastprisprojekt
  • Vidarefakturering
  • Uppsättning av timkostnad
  • Arbetsplan/kalender
  • Resursplanering och projektbudget

Projekt och tidsredovisning 2 är för dem som har ansvar för projektuppsättningen i Xledger. Målet är att ge kursdeltagaren en introduktion i projektfaktureringen från A till Ö, hela processen från att en timma blir rapporterad tills den är fakturerad. Samt vilka möjligheter som finns för projektuppföljning/-styrning i Xledger. Kurserna är baserade på rollen Projektadministratör, men är naturligtvis även nödvändig för rollen Bokföringsansvarig i företag som jobbar med projektredovisning.

*Avanmälan senare än 7 arbetsdagar innan kurstillfällets datum debiteras. Avanmälan skickas till kurs@xledger.se

*Minimum antal anmälda för genomförande av kurs är 3 personer. I det fall kursen ställs in meddelas detta senast 5 arbetsdagar innan kursstart

Boka här
Datum:

8 juni

11 oktober

Läs mer och anmäl dig här