Vill du använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli Xledger superuser för ditt företag? Då rekommenderar vi våra standardkurser i Xledger ERP. Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar utöver utbildningarna med implementering och support av Xledger. Vilket gör att de  väl känner till de frågeställningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete.

I höst kommer alla våra  kurser att hållas på distans med undantag för kursen “Rapporter” som hålls på plats i Xledgers lokaler.  Max antal deltagare  på denna kurs är 5 personer.  Detaljerad information om inloggning etc. kommer att skickas ut inför varje kurstillfälle till dem som är anmälda.

 

Kurser i Xledger ERP – Hösten 2020 

 

Kurser Pris Tid Oktober December
Bokföring och ekonomi 1 – Distans Kr 2 700 SEK 09:00-1600 21/10
Bokföring och ekonomi 2 – Distans Kr 2 700 SEK 09:00-16:00 27/10
Domänadministratör  och integrationer- Distans Kr 2 700 SEK 09:00-16:00 29/10
Projekt och  tidsredovisning 1 – Distans Kr 2 700 SEK 09:00-16:00 13/10 9/12
Projekt och tidsredovisning 2 – Distans Kr 2 700 SEK 09:00-16:00 14/10 10/12
Rapporter  Kr 2 700 SEK 09:00-16:00 20/10 8/12

 

Läs mer och boka kurserna här