Vill du använda Xledger mer effektivt? Är du nyanställd? Ska du bli Xledger superuser för ditt företag? Då rekommenderar vi våra kurser i Xledger ERP. Kurserna fokuserar på användandet av Xledger och är inte en teoretisk genomgång av det aktuella fackområdet. Det är därför viktigt att kursdeltagaren har grundläggande kompetens inom fackområdet. Våra kursledare arbetar utöver utbildningarna med implementering och support av Xledger. Vilket gör att de väl känner till de frågeställningar som deltagarna möter i sitt dagliga arbete.

Kurser i Xledger ERP

*Under våren kommer alla våra kurser att hållas på distans.
Detaljerad information om inloggning etc. kommer att skickas ut inför varje kurstillfälle till alla deltagare.

Pris: 2 700 kr
Tid: 9.00 – 16.00

Domänadministratör och integrationer 

Projekt och  tidsredovisning 1

Projekt och tidsredovisning 2 

Rapporter

Läs mer och boka kurserna här