Xledger ERP – support

Xledger support erbjuder varje kund ett personligt och anpassat stöd för hela processen, från implementation och driftstart till förvaltningsfas. Våra erfarna konsulter stödjer er organisation genom väl beprövade metoder och den senaste tekniken. Sök- och hjälpfunktionalitet finns även i stor omfattning inne i Xledger.

Xledger support ger dig:

  • Hjälptexter och sökfunktionalitet inne i systemet
  • Uppgraderingar varje halvår som understöds av releasedokumentation
  • Releasefilmer som visar de väsentligaste nyheterna vid varje uppgradering
  • Högsta nivå på supportsvar samt snabbhet i ärendehantering
  • Utökad och prioriterad support för nya kunder

Hjälp och online-information

Xledger upprätthåller ett stort bibliotek med hjälpdokumentation och videor inom programvaran. Våra hjälpmoment baseras på pedagogiska och stegvisa guider med skärmbilder som förtydligar respektive moment. Klickar man på hjälp-knappen vid önskad meny så visas en lista med anpassad information. Funktionen ger även möjlighet till generell kompetensutveckling genom att studera hjälpdokumentationen i egen takt.

Support i molnet

Xledgers äkta molnlösning gör det möjligt för oss att ge er mycket effektivare support jämfört med lokalt installerade programvaror. Xledgers konsulter har omedelbar tillgång till er data, vilket innebär att ni kan få högsta nivå av support, både vad gäller snabbhet i svar och lösning.

Produktuppgraderingar – nya releaser

Xledger uppdaterar kontinuerligt affärssystemet och dess hjälpdokumentation. Två gånger per år genomförs dock mer omfattande uppgraderingar, så som lansering av nya funktioner. Efter varje sådan uppdatering får du som kund fullständig dokumentation om de senaste nyheterna och förbättringarna genom material så som Release-notes och webinar.

Systemstöd för support

Vi använder systemstödet Zendesk som vår portal för vår support och ärenden registreras via vår kundportal. Vårt supportteam besvarar ärendet via Zendesk och varje ärende får ett unikt ärende-nummer. Du kan sedan svara på support-ärendet genom att besvara e-posten från vår support eller direkt i kundportalen. Vi granskar löpande historiken under ärendets hantering. Om du upptäcker en relaterad fråga efter att den ursprungliga frågan är löst kan du alltid återuppta det ursprungliga ärendet.

Behöver du kontakta support?

Supporten är begränsad till den eller de som är superuser på ert bolag. Så vänd dig till er superuser och om de inte kan besvara din fråga så har de möjlighet att kontakta supporten.

Vill du veta mer? Kontakta oss!