Xledger erbjuder varje kund en personlig och anpassad support för hela processen, från implementation och driftstart till förvaltningsfas. Våra erfarna konsulter stödjer er organisation genom väl beprövade metoder och den senaste tekniken. Sök- och hjälpfunktionalitet finns även i stor omfattning inne i Xledger.

  • Hjälptexter och sökfunktionalitet inne i systemet
  • Kvartalsvisa uppgraderingar som understöds av releasedokumentation
  • Releasefilmer som visar de väsentligaste nyheterna vid varje uppgradering
  • Högsta nivå på supportsvar samt snabbhet i ärendehantering
  • Utökad och prioriterad support för nya kunder
  • Zendesk support portal

Hjälp och online-information

Xledger upprätthåller ett stort bibliotek med hjälpdokumentation och videor inom programvaran. Våra hjälpmoment baseras på pedagogiska och stegvisa guider med skärmbilder som förtydligar respektive moment. Klickar man på hjälp-knappen vid önskad meny så visas en lista med anpassad information. Funktionen ger även möjlighet till generell kompetensutveckling genom att studera hjälpdokumentationen i egen takt.

Support i molnet

Xledgers äkta molnlösning gör det möjligt för oss att ge er mycket effektivare support jämfört med lokalt installerade programvaror. Xledgers konsulter har omedelbar tillgång till er data, vilket innebär att ni kan få högsta nivå av support, både vad gäller snabbhet i svar och lösning.

Produktuppgraderingar – nya releaser

Xledger genomför uppgraderingar varje kvartal. Efter varje release får du som kund full dokumentation kring nyheter och förbättringar, genom dokument som Release-notes och filmer.

Stöd efter driftstart

Vi vet att en ny kund kan behöva en period av utökad support under den närmaste tiden efter driftstart. För att säkerställa att nya kunder får stöd snabbt så har vi extra hög närvaro gällande supporthanteringen under den första tiden efter driftstart så att dagliga frågor eller funktionalitet som inte har diskuterats tidigare skall kunna besvaras

Systemstöd för support

Vi använder systemstödet Zendesk som vår portal för supportärenden. Kunder kan registrera supportärenden genom att skicka e-post till en dedikerad e-postadress. Vårt supportteam besvarar ärendet via Zendesk och varje ärende får ett unikt ärende-nummer. Du kan sedan svara på support-ärendet genom att besvara e-posten från vår support. Vi granskar löpande historiken under ärendets hantering. Om du upptäcker en relaterad fråga efter att den ursprungliga frågan är löst kan du alltid återuppta det ursprungliga ärendet.

Behöver du kontakta support?

Som kund kontaktar du support via nedanstående lämplig adress för aktuell region:

Sverige: support@xledger.se

Norge: support@xledger.no

UK: support@xledger.co.uk

USA: support@xledger.com