Ett komplett molnbaserat affärssystem för kommuner och regioner

Fördelarna med Xledger för den svenska kommun- och regionmarknaden är stora i många avseenden och då inte minst vad gäller effektivitet, förvaltning och kostnader. Fler kommuner arbetar i dagsläget med att införa Xledgers molnbaserade affärssystem. Xledger hjälper kommuner och regioner att få automatiserade processer som spar dem både tid samt minskar deras kostnader.

Om man frågar Xledgers användare lyfter de ofta upp nedanstående punkter som viktiga varför de valt och fortsätter att använda Xledger:

  • Ett kostnadseffektivt och säkert affärssystem
  • Hög användbarhet, enkelt att använda
  • Digitaliserade processer med utökade tjänster som ingår i leveransen
  • Uppgraderingar och nya versioner ingår (cirka 2 gånger per år)
  • Molnarkitektur (äkta SaaS) med Domän och Koncern som ger mallar och snabba implementationer och ett mer effektivt arbetssätt
  • Stabil leverantör med modernt system

Flera fördelar med ett molnbaserat affärssystem

En av fördelarna med ett molnbaserat affärssystem är att man alltid har tillgång till det oavsett vart man befinner sig. Därför har mer än 10 000 företag valt att implementera Xledger som affärssystem. Nu tar även kommun- och regionsektorn ett viktigt steg in bland molnbaserade verksamhetssystem.

Med Xledgers 100% molnbaserade ERP-system får man snabb tillgång till verksamhetens nyckeltal online och har alltid uppdaterade beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Rapportering och analys finns inbyggda i systemet och är tillgängliga överallt.

Xledgers affärssystem för kommuner och regioner

Affärssystemexperten Herbert Nathan skriver i artikeln ”Spännande ny leverantör av ekonomisystem till Sveriges kommuner” om Xledger och kommunmarknaden. ”Det anbud som hade vunnit enligt principen ekonomiskt mest fördelaktiga visade sig vara Xledger och därmed togs det ”historiska beslutet” att ge Xledger tilldelningsbesked. Till grund för beslutet låg utvärderingsmodellen med kriterier och krav på funktionalitet, användbarhet, leveransförmåga och pris.”

Läs artikeln i sin helhet här.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!