BI-verktyg i affärssystemet för insikt i realtid

Du behöver veta hur din organisation mår. Alltför många system komplicerar denna enkla sanning. Xledger förstår att insikt inte är ett tillval: det är absolut nödvändigt. Affärssystemet utrustar er med realtidsinsikt genom avancerade BI-verktyg, inklusive konfigurerbar rapportering, rollbaserade budgetpaneler och flerdimensionella förfrågningar.

Xledger ger er full överblick över alla delar av organisationen i realtid

  • Generera löpande eller behovsanpassade rapporter. Xledger automatiserar framtagning och distribution av rapporter
  • Med en drifttid på 99,9% dygnet runt, 365 dagar om året har du alltid tillgång till rapporter och analysverktyg
  • Analysera dina data i minsta detalj och från varje tänkbar vinkel
  • Gå ned på transaktionsnivå eller zooma ut för att få ett helikopterperspektiv
  • Detaljgranska flera vyer och format för att få en helhetsbild av företagets finansiella hälsa
  • Xledgers flexvyer låter dig filtrera, sortera, analysera och exportera data
  • Visa förra årets transaktioner i ett stapeldiagram eller medarbetarnas semesterledighet i ett färgdiagram
  • Ta fram beräkningar för ett projekt på en dashboard konfigurerad efter dina behov
  • Konsolideringen sker automatiskt. Du kan rapportera kontinuerligt och behöver ej vänta till slutet av månaden
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!