BI-verktyg i affärssystemet för insikt i realtid

Ni behöver veta hur er organisation mår. Alltför många system komplicerar denna enkla sanning. Xledger förstår att insikt inte är ett tillval: det är absolut nödvändigt. Xledger utrustar er med realtidsinsikt genom avancerade BI-verktyg, inklusive konfigurerbar rapportering, rollbaserade instrumentpaneler och flerdimensionella förfrågningar.

Xledger ger er full överblick över alla delar av organisationen i realtid. Analysera realtidsdata ur alla vinklar och perspektiv. Xledger ger dig möjlighet att fatta trygga beslut baserade på korrekta insikter.

  • Generera löpande eller behovsanpassade rapporter. Xledger automatiserar framtagningen och distributionen av rapporter
  • Få tillgång till marknadens kraftfullaste uppsättning av integrerade BI-verktyg, dygnet runt och med en upptid på 99,98%
  • Analysera dina data i minsta detalj och från varje tänkbar vinkel
  • Gå ned på transaktionsnivå eller zooma ut för att få ett helikopterperspektiv
  • Detaljgranska flera vyer och format för att få en helhetsbild av företagets finansiella hälsa
  • Använd Xledgers patenterade flexibla skärmar för att filtrera, sortera, analysera och exportera data – allt på samma plats och med blixtens hastighet
  • Visa förra årets transaktioner i ett stapeldiagram eller medarbetarnas semesterledighet i ett färgdiagram
  • Ta fram beräkningar för ett projekt på en dashboard konfigurerad efter dina behov
  • Du behöver aldrig mer vänta på månadsavslutet. Med den automatiserade konsolideringen i Xledger kan du kontrollera alla delar av din distribuerade verksamhet