Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem för ideella organisationer

Vårt molnbaserade affärssystem är skräddarsytt för ideella organisationer. Här får du tillgång till realtidsdata oavsett vart i världen du befinner dig via din dator, smartphone eller läsplatta. Genom automatisering kan tidskrävande, manuella uppgifter effektiviseras och kostsamma misstag undvikas. Det ger tid över till annat och mer fokus kan läggas på viktig värdeadderande arbete.

Effektivisera och minska onödiga kostnader

Ideella organisationer har ofta behov av att minimera administration och minska onödiga kostnader för att få full kontroll och kunna fokusera på verksamheten. En tidskrävande uppgift kan vara att möta de olika krav på rapportering som bidragsgivare ställer. Det kan till exempel handla om att rapportera en stor mängd anslag över flera hundra olika projekt på ett tillförlitligt sätt.

När både tillsynsmyndigheter ökar kraven på transparens och bidragsgivare ökar kraven på verksamhetens nyckeltal, så är det viktigt att systemet inte kräver en utdragen manuell insats för er som organisation. Det kan innebära att effektiviteten och innovationen i det dagliga arbetet blir lidande. För att minimera mängden manuella operationer är graden av automatisering i affärssystemet viktigt. Xledger har en mängd populära automatiseringsfunktioner som möter detta behov.

Många i den ideella sektorn väljer Xledger för att kunna möta behoven på projektredovisning och skräddarsydda rapporter. Vi erbjuder en komplett projektredovisning med totalt tolv fria dimensioner och möjlighet att anpassa rapporter efter just din verksamhets behov.

Var, när och hur det passar er bäst

För ideella organisationer med geografisk spridning och med attestanter utanför huvudkontoret blir tillgängligheten viktig för att kunna arbeta effektivt. Xledger finns tillgängligt oavsett plats, tidszon och från den enhet som passar er bäst, helt utan lokal installation. Allt som behövs är internetuppkoppling! Xledger är byggt från grunden för att enkelt kunna dela information mellan anställda och externa resurser t.ex. styrelseledamöter, ekonomibyrå, revisor, frivilliga osv.

Xledger känner branschen

Xledger har sedan flera år en gedigen erfarenhet av att arbeta med organisationer som har ideell verksamhet. Flera av våra kunder finns även etablerade i olika länder och många av dessa har samlat alla verksamheter gemensamt i vårt affärssystem.

En modell för era behov

Vi erbjuder en flexibel licensmodell vilket innebär att man bara betalar för det man använder. Vad är fördelarna med Xledgers affärssystem för mig som arbetar i en ideell verksamhet?

Det finns flera fördelar med att använda vårt affärssystem, du kan till exempel:

 • Förvalta medlems- och donationshantering utifrån verksamhetens behov
 • Medlems- och donationsinformation på en plats
 • Automatisera bearbetning och hantering av donationer
 • Integrera och länka medlems- och donationshanteringen till redovisningen
 • Filtrera, sortera, rapportera och exportera utifrån dimensioner så som fond, donationstyp, projekt och budget
 • Få insikt i realtid med hjälp av avancerade BI-verktyg

Du  får också:

 • Ett omfattande analys och uppföljningsverktyg, med stöd för skräddarsydda och konfigurerbara rapporter, anpassade dashboards, och flerdimensionella förfrågningsvyer
 • Tillgång till systemet oavsett plats och tidszon med hjälp av dator, smartphone eller läsplatta
 • Flexibla integrationer med andra system för att ge en komplett bild av verksamheten

Vilka funktioner i Xledger är anpassade för ideella organisationer?

 • Innovativ funktionalitet som stödjer rapportering av donationer och bidrag
 • Ett system som enkelt hanterar flera språk
 • Flerdimensionella förfrågningsvyer
 • Smidig, enkel och automatiserad valutahantering
 • Automatiserad hantering av flera verksamheter
 • Tillgång till data och analys genom rollbaserade och anpassade dashboards
 • Stöd för skräddarsydda och konfigurerbara rapporter
 • Jämföra valfri budget med din organisations nuvarande ekonomiska situation i realtid
 • Budgetverktyg för att skapa, ladda upp eller överföra flera budgetar

Ladda ner guiden till rätt affärssystem för din verksamhet – innehåller checklista för dig som arbetar inom ideell sektor och funderar på att byta affärssystem!

Vill du veta mer? Kontakta oss!