Många rapporteringsmöjligheter

Ideella organisationer har ofta behov av att minimera onödiga kostnader så att man kan fokusera helt på verksamheten. En stor utmaning är ofta de rapporteringsbehov som finns. Olika bidragsgivare ställer olika krav på hur rapporteringen ska se ut och det kan vara en väldigt tidskrävande uppgift. Det kan handla om många anslag med flera hundra olika projekt som alla ska rapporteras på ett tillförlitligt sätt.

Den kanske största anledningen till att fler inom den ideella sektorn väljer Xledger är att de stora kraven på projektredovisning och att effektivt få ut skräddarsydda rapporter baserat på t.ex. olika givares krav enkelt uppfylls. Detta tack vare att Xledger har tolv fria dimensioner, att projekt förs i huvudboken och att det finns ett inbyggt BI – en mycket kraftfull rapportgenerator där kunden kan skräddarsy sina egna rapporter utan att behöva involvera konsulter.

Alltid tillgängligt

Då ideella organisationer ofta har en geografisk spridning, t.ex. ofta har attestanter utanför huvudkontoret så uppskattas särskilt den tillgänglighet som Xledger möjliggör. Tack vare att alla leverantörsfakturor, reseräkningar etc. skannas in så finns de alltid enkelt åtkomliga på valfri skärm. Den elektroniska attestfunktionen gör det enkelt att attestera fakturor oavsett var man befinner sig.

Systemet behöver vara enkelt att komma åt för alla i organisationen utan att det ställs några höga krav på IT-support eller bandbredd. Alla kommer åt sina information och sina arbetsuppgifter var man än är i världen, via vilken utrustning som helst helt utan lokal installation. Om internetuppkoppling saknas så kan 3G-nät via mobilen användas.

Xledger är från grunden byggt för att lätt dela uppgifter och information mellan anställda och externa resurser såsom styrelseledamöter, ekonomibyrå, revisor, frivilliga osv. Systemet gör rollbaserad information och enkla dagsaktuella översikter lätta att förstå, även för lekmän, i ett internet-gränssnitt som alla är vana vid.