Många rapporteringsmöjligheter

Ideella organisationer har ofta behov av att minimera onödiga kostnader så att man kan fokusera helt på verksamheten. En stor utmaning är ofta de rapporteringsbehov som finns. Olika bidragsgivare ställer olika krav på hur rapporteringen ska se ut och det kan vara en väldigt tidskrävande uppgift. Det kan handla om många anslag med flera hundra olika projekt som alla ska bli rapporterade på ett tillförlitligt sätt.

Den kanske största anledningen till att fler inom den ideella sektorn väljer Xledger är de stora kraven på projektredovisning och att effektivt få ut skräddarsydda rapporter baserat på t.ex. olika givares krav enkelt uppfylls. Detta tack vare att Xledger har tolv fria dimensioner, att projekt förs i huvudboken och att det finns ett inbyggt BI – en mycket kraftfull rapportgenerator där kunden kan skräddarsy sina egna rapporter utan att behöva involvera konsulter.

Alltid tillgängligt

Ideella organisationer har ofta en geografisk spridning, t.ex. med attestanter utanför huvudkontoret. För dem är det uppskattande med den tillgänglighet som Xledger möjliggör. Tack vare att alla leverantörsfakturor, reseräkningar etc. skannas in så finns de alltid enkelt åtkomliga på valfri skärm. Den elektroniska attestfunktionen gör det enkelt att attestera fakturor oavsett var man befinner sig.

Systemet ska vara enkelt att komma åt för alla i organisationen utan höga krav på IT-support eller bandbredd. Alla kommer åt sina information och sina arbetsuppgifter var man än är i världen, via vilken utrustning som helst helt utan lokal installation. Vid avsaknad av internetuppkoppling går det att använda 3G-nät via mobil.

Xledger är från grunden byggt för att lätt dela uppgifter och information mellan anställda och externa resurser. Till exempel med styrelseledamöter, ekonomibyrå, revisor, frivilliga osv. Systemet gör rollbaserad information och enkla dagsaktuella översikter lätta att förstå, även för lekmän, i ett internet-gränssnitt som alla är vana vid.

Vill du veta mer? Kontakta oss!