Content

Branscher

GettyImages 963133592

Internationella organisationer

Företag med verksamhet spridd i olika länder kan med Xledger använda ett gemensamt affärssystem.

Mer
Lønn Og Reise

Projektorienterad verksamhet

Företag som arbetar projektbaserat behöver ha en fullständig översikt över lönsamheten i sina olika projekt.

Mer
GettyImages 609179003

Företag med stora verifikationsvolymer

Företag med stora volymer av leverantörsfakturor vinner mycket tid på den automatisering som Xledger erbjuder.

Mer
GettyImages 953118352

Företag med avancerade uppföljningsbehov

Xledger ger fantastiska möjligheter till detaljerad uppföljning genom en rad faktorer.

Mer
Non Profit Header

Ideella organisationer

Ideella organisationer har ofta behov av att minimera onödiga kostnader så att man kan fokusera helt på verksamheten.

Mer
GettyImages 157502485 (1)

Koncerner

Data i alla företag uppdateras i realtid vilket ger er kontroll på koncernens samlade likviditet, balans- och resultaträkning med mera.

Mer
GettyImages 935639900

Tjänsteföretag & Konsulter

Alla verksamheter som fakturerar timmar till sina kunder vet hur viktigt det är att alltid ha rätt underlag i rätt tid när faktureringen ska göras.

Mer