Att ha en smidig bokföring i affärssystemet med översikt och aktuell data kan spara massor med tid och undvika att misstag sker i din verksamhet. För enkel tillgång till aktuell data behövs en uppdaterad redovisning.

Bokföringssystem för uppdaterad redovisning

Med Xledger är det enkelt att ha en helt uppdaterad redovisning vilket gör att du alltid har tillgång till aktuell data om din verksamhet.  Du ser direkt om någon faktura inte blivit betald och kan alltid se viktiga arbetsuppgifter sammanställda direkt när du loggat in. Det finns också mängder av kraftfulla rapporter och frågemöjligheter mot redovisning, reskontror och budget.

Avancerad huvudbok

Huvudboken i Xledger har ett stort antal valfria redovisningsdimensioner samt funktioner som automatisk valutakurshantering, budget- och prognos samt anläggningsredovisning m.m. I Xledger kan du enkelt bokföra i huvudboken med stöd av vår ”Smarthjälp” som ger automatiska konteringsförslag baserat på tidigare bokförda transaktioner. Löpande bokföring kan även utföras snabbt och effektivt genom att endast dra och släppa bokföringsorder i excelformat in i Xledger som automatiskt skapar transaktioner färdiga att bokföra.

Affärssystemet med full spårbarhet ner till minsta detalj

Xledger ger dig möjlighet att “zooma” ner från summerade poster i till exempel en resultatrapport ner till de underliggande transaktionerna. I de fall dokument finns kopplade till transaktionen som till exempel en kundfaktura eller en inscannad leverantörsfaktura kan du se dessa direkt på skärmen.

Valutahantering i flera valutor

Xledger hanterar flera valutor på transaktionsnivå med automatisk omräkning. Alla valutakurser uppdateras dagligen från Riksbanken och det är även möjligt att lägga till egna valutakurser i systemet. Om flera valutor används kan man också ta ut rapporter i dessa olika valutor. Detta är smidigt om man till exempel är ett företag som redovisar i SEK men rapporterar i annan valuta till ett koncernföretag.

Arbetsdelning med redovisningsbyrån ska vara enkelt

Med Xledger kan redovisningskonsulter och kunden arbeta i samma affärssystem. När redovisningskonsulten uppdaterar siffror i systemet är detta omedelbart synligt för kunden. Som kund är du alltid à jour och har möjlighet att när som helst ta ut rapporter med de senaste uppdaterade siffrorna. En sömlös arbetsfördelning mellan redovisningskonsult och kund eliminerar risken för dubbelarbete. Redovisningskonsulten håller kontroll på bokföringen medan kunden kan ha fullt fokus på det egna företagets kärnverksamhet. Här kan du hitta redovisningsbyråerna som använder Xledger.

Några av fördelarna med Xledger bokföring är:

  • Alltid tillgängligt från alla enheter överallt
  • Anpassningsbar kodsträng med valfria dimensioner
  • Alltid uppdaterad med senaste siffrorna i realtid
  • Rollbaserad översikt ger snabb överblick över det som är viktigt
  • Automatiska processer minskar manuell hantering
  • Smidig och automatisk valutahantering
  • Anpassat för flera länder och språk
  • Skräddarsytt för arbetsdelning med till exempel redovisningsbyråer och Shared Service Centers
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!