Bokföringssystem för uppdaterad redovisning

Med Xledger är det enkelt att ha en helt uppdaterad redovisning vilket gör att du alltid har tillgång till aktuella data om din verksamhet. Likviditetsanalyser finns tillgängliga där systemet gör en uppskattning på cash-flow baserat på banksaldot samt förfallodatum på kund- och leverantörsfakturor. Du ser direkt om någon faktura inte blivit betald och kan alltid se viktiga uppgifter sammanställda direkt när du loggat in. Det finns också mängder av rapporter och onlinefrågor mot redovisning, reskontror och budget.

Avancerad huvudbok
Huvudboken i Xledger har ett stort antal valfria redovisningsdimensioner samt funktioner som automatisk valutakurshantering, budget- och koncernhantering, anläggningsredovisning mm.

Full spårbarhet ner till minsta detalj
Du kan zooma dig ner från summerade poster i till exempel en resultatrapport ner till de underliggande transaktionerna. I de fall dokument finns kopplade till transaktionen som till exempel en kundfaktura eller en inscannad leverantörsfaktura kan du se dessa direkt på skärmen.

Valutahantering i flera valutor
Xledger hanterar flera valutor på transaktionsnivå med automatisk omräkning. Alla valutakurser uppdateras dagligen från Europeiska Centralbanken och det är även möjligt att lägga till egna valutakurser i företaget. Om flera valutor används kan man också ta ut rapporter i dessa olika valutor. Ett exempel är att man i företaget redovisar i SEK men rapporterar i annan valuta till ett koncernföretag.

Arbetsdelning med redovisningsbyrå
Med Xledger arbetar redovisningskonsulter och kunden i samma affärssystem. När redovisningskonsulten uppdaterar siffror i systemet är detta omedelbart synligt för kunden. Som kund är du alltid à jour och har möjlighet att när som helst ta ut rapporter med de sista uppdaterade siffrorna. En sömlös arbetsfördelning mellan redovisningskonsult och kund eliminerar dubbelarbete. Redovisningskonsulten håller kontroll på bokföringen medan kunden kan ha fullt fokus på det egna företagets kärnverksamhet. Här kan du hitta redovisningsbyråerna som använder Xledger.

 

  • Alltid tillgängligt
  • Alltid uppdaterat
  • Enkel rollbaserad översikt ger snabb överblick över det som är viktigt
  • Automatiska processer minskar manuell hantering
  • Smidig och automatisk valutahantering
  • Anpassat för flera länder och språk
  • Skräddarsytt för arbetsdelning
  • Anpassningsbar kodsträng med valfria dimensioner
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!