Att ha en smidig bokföringstjänst i affärssystemet med översikt och aktuell data kan spara massor med tid och undvika att misstag sker i din verksamhet. För enkel tillgång till aktuell data behövs en uppdaterad redovisning.

Bokföringssystem för uppdaterad redovisning

Med Xledger är det enkelt att ha en helt uppdaterad redovisning vilket gör att du alltid har tillgång till aktuell data om din verksamhet. Likviditetsanalyser finns tillgängliga då systemet gör en uppskattning på cash flow baserat på banksaldot samt förfallodatum på kund- och leverantörsfakturor

Du ser direkt om någon faktura inte blivit betald och kan alltid se viktiga uppgifter sammanställda direkt när du loggat in. Det finns också mängder av rapporter och online frågor mot redovisning, reskontror och budget.

Avancerad huvudbok med automatiserade rapporter

Huvudboken i Xledger har ett stort antal valfria redovisningsdimensioner samt funktioner som automatisk valutakurshantering, budget- och koncernhantering samt anläggningsredovisning m.m.

Affärssystemet med full spårbarhet ner till minsta detalj

Xledger ger dig möjlighet att “zooma” ner från summerade poster i till exempel en resultatrapport ner till de underliggande transaktionerna. I de fall dokument finns kopplade till transaktionen som till exempel en kundfaktura eller en inscannad leverantörsfaktura kan du se dessa direkt på skärmen.

Valutahantering i flera valutor

Xledger hanterar flera valutor på transaktionsnivå med automatisk omräkning. Alla valutakurser uppdateras dagligen från Europeiska Centralbanken och det är även möjligt att lägga till egna valutakurser i systemet. Om flera valutor används kan man också ta ut rapporter i dessa olika valutor. Detta är smidigt om man till exempel är ett företag som redovisar i SEK men rapporterar i annan valuta till ett koncernföretag.

Arbetsdelning med redovisningsbyrå

Med Xledger arbetar redovisningskonsulter och kunden i samma affärssystem. När redovisningskonsulten uppdaterar siffror i systemet är detta omedelbart synligt för kunden. Som kund är du alltid à jour och har möjlighet att när som helst ta ut rapporter med de senaste uppdaterade siffrorna. En sömlös arbetsfördelning mellan redovisningskonsult och kund eliminerar risken för dubbelarbete. Redovisningskonsulten håller kontroll på bokföringen medan kunden kan ha fullt fokus på det egna företagets kärnverksamhet. Här kan du hitta redovisningsbyråerna som använder Xledger.

Några av fördelarna med Xledger bokföring är:

  • Alltid tillgängligt från alla enheter överallt
  • Alltid uppdaterad med senaste siffrorna i realtid 
  • Rollbaserad översikt ger snabb överblick över det som är viktigt
  • Automatiska processer minskar manuell hantering
  • Smidig och automatisk valutahantering
  • Anpassat för flera länder och språk
  • Skräddarsytt för arbetsdelning med till exempel redovisningsbyråer
  • Anpassningsbar kodsträng med valfria dimensioner
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!