Xledger Projektredovisning: integrerad lösning för tidsrapportering, resursplanering och fakturering

Xledger projektredovisning ger enkel och effektiv hantering av projekt oavsett deras komplexitet och storlek. Vår lösning inkluderar integrerade funktioner som tidsrapportering, resursplanering, projektöverblick och automatiserad projektfakturering. Detta ger en bra överblick över intäkter, kostnader, tidsrapportering mot resursplanering och lönsamheten i projekten. Det ger också ett bra underlag för planering och optimering i förhållande till budget.

Xledger projektredovisning består av flexibla undermoduler och områden som kan användas efter behov.

  • Projektstruktur som enkelt kategoriserar projekten
  • Tidrapportering och resursplanering
  • Timintäkter och timkostnader
  • Projektrapporter
  • Projektfakturering och intäktsbokföring som till exempel successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden
  • Projekthierarkier; koncerngemensamma projekt och arv av uppsättning

Med vår projektredovisning kan du enkelt hantera och följa upp dina projekt för att säkerställa deras lönsamhet och effektivitet.

Tidrapportering – få kontroll på varje debiterbar timme

Med Xledger kan anställda och ansvariga registrera och godkänna timmar när och var som helst. Projektdeltagare har överblick över sina timmar, antingen via daglig, veckovis eller månatlig tidrapportering. Flextid och arbetsschema är en del av tidrapporteringen.

  • Tidregistrering på projekt och aktiviteter
  • Debiterbara timmar och kostnader – inkluderat i projektfaktureringen
  • Projektuppföljning i realtid

Projektfakturering – spara tid med automatiserade processer

Xledger kan automatiskt fakturera timmar, reseräkningar, utlägg och fastpris. Du kan fakturera på vilken nivå som helst: projekt, huvudprojekt eller samlingsfaktura per kund. Alla transaktioner bokförs automatiskt i både huvudboken och kundreskontran, vilket ger dig spårbarhet.

Med projekt i Xledger är det enkelt att få en överblick över projektredovisningen, oavsett projektets storlek eller antal projekt.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!