Skalbart affärssystem utan gränser

De flesta organisationer upplever stora problem när de växer ur ett ERP system. Många får det även ännu värre i övergången till ett nytt system. Vi erbjuder lösningen. Xledger utrustar dig med verktygen att växa utan gränser, kostnad eller straffavgifter. Snabb implementation och smidig tillväxt. I vår molntjänst kan du addera nya affärsenheter utan problem.

Stärk era befintliga marknader och gå in på nya. Med Xledger får ni ett system som du aldrig kan växa ur. Xledger är helt skalbart för anpassning till verksamhetens behov – oavsett hur mycket organisationen växer eller vilka gränser ni korsar.

  • Snabb och smidig implementering
  • Enkelt att skapa nya affärsenheter
  • Systeminställningen sker en gång på företagsnivå. Xledgers arvsprincip gör att dina inställningar automatiskt ärvs nedåt i strukturen
  • Xledger anpassar sig till din storlek snarare än att behöva skräddarsys på din bekostnad
  • Flytta mellan enheter och nivåer inom företaget med en enda inloggning
  • Du behöver aldrig tveka inför expansion över landsgränser
  • Stöd för 23 olika språk och de flesta internationella valutor
  • Upplev en av marknadens mest kraftfulla BI-verktyg för internationella företag
  • Smidiga och kostnadsfria uppdateringar en gång i kvartalet
  • Maximera effektiviteten med skalfördelarna i Xledgers SaaS-lösning