Vad är fördelarna med rapport och analys i samma verktyg?

Att slippa välja mellan planering för framtiden och analys av utfall sparar både tid och pengar då du slipper ha flera olika system. Med Xledger får du ett affärssystem med instrument för både analys och rapportering i ett och samma verktyg.

Koll på verksamheten var du än är

Affärssystemet Xledger ger dig full kontroll oavsett var du befinner dig. All data är alltid tillgänglig oavsett om du jobbar via dator, telefon eller surfplatta. Det enda du behöver är tillgång till internet.

Rapporter och analysmöjligheter är centrala funktioner i ett affärssystem. Ett bra verktyg för att hämta ut och analysera data är nödvändiga för att kunna fatta rätt beslut. Xledger är ett affärssystem som är byggt från grunden för att göra information lättillgänglig för olika beslutsfattare oavsett vilka roller de har inom verksamheten.

Med Xledger kan du enkelt använda det inbyggda analysverktyget och definiera egna rapportmallar. Visa resultatet som tabell eller grafik direkt på skärmen eller leverera den via e-post.

Flexibel och smidig vy i dashboard

När användaren loggar in i Xledger syns en sida som är helt anpassad efter den roll som personen har i systemet. Där visas utvalda rapporter, diagram och aktivitetslistor som kan visas och döljas individuellt. Det gör det möjligt att på ett enkelt sätt hålla sig uppdaterad över verksamheten utan att behöva söka fram information.

Egendefinierade rapporter

I ett bra affärssystem är det enkelt att skapa egendefinierade rapporter så att till exempel linjechefer och projektledare kan skapa beslutsunderlag utifrån sitt perspektiv. I Xledger uppnår man detta via affärssystemets standardfunktionalitet. Eftersom informationen är enkel att ta fram och tillgänglig för alla minskar behovet att be ekonomiavdelningen om hjälp. Eller involvera konsulter för att få fram rapporter om projekt, kostnadsställen eller egendefinierade dimensioner. Med Xledger sparar du både tid och pengar. 

Färdiga rapporter och frågemallar

Xledger innehåller redan från början många färdigdefinierade rapporter och frågemallar som täcker de flesta behov i den dagliga verksamheten. De finns i alla moduler och är anpassade för frågeställningar som kan vara aktuella inom respektive modul/område. Här finns möjlighet till avancerade sökvillkor, anpassning av vilket utdata som ska visas samt enkel överföring till grafik. Resultatet kan också enkelt överföras till ett Excel-ark eller en PDF-fil.

Drill down ner till enskilda verifikationer

Från alla frågebilder och grafik kan användaren klicka sig ner från den överliggande nivån. Till exempel ett grupperat saldo för ett kvartal, ned via konton till de enskilda transaktionerna, där det även går att se de inskannade fakturorna i förekommande fall. Detta ger full spårbarhet och kontroll i alla skärmbilder.

Inbyggt grafikverktyg skapar extra visualiseringsmöjligheter

Med ett klick kan resultatet av många rapporter visas med en grafisk presentation där användaren själv väljer utseende, färg och form. Grafiken har inbyggda drill down-funktioner som gör det möjligt att zooma ner från en stapel i ett diagram till de underliggande transaktionerna. Med bra och pedagogiska funktioner för visualisering blir det enklare att föra ut siffror/data till organisationen och arbeta på ett dataorienterat sätt.

Automatiserad uppföljning av nyckeltal

Xledger innehåller även färdiga funktioner för uppföljning av de vanligaste nyckeltalen.

Sammanfattning av fördelarna med Xledger rapportering och analys:

  • Flexibla vyer
  • Rollbaserade hemsidor
  • Drill down från saldo ner till enskild verifikation
  • Inbyggda grafikverktyg
  • Analysverktyg med anpassat urval och resultat
  • Fördefinierade rapportmallar
  • Egendefinierade rapporter
  • Inbyggd funktion för export till Excel
  • Uppföljning av nyckeltal
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!