Vilka är fördelarna med rapport och analys i ett och samma system?

Att kunna planera för framtiden och analysera utfall i ett och samma system gör att ditt företag både effektiviserar och sparar pengar. Xledger ger dig den möjligheten. Med Xledgers affärssystem blir det kul med rapport och analys!

Få kontroll på din verksamhet var du än befinner dig i världen

Med ett molnbaserat affärssystem får du kontroll på ditt resultat och kan analysera dina siffror var du än befinner dig. Oavsett om du jobbar vid en dator, på språng i mobilen eller från en surfplatta kan du alltid lita på att Xledger ger dig full kontroll.  Allt du behöver är tillgång till internet.

Rapport- och analysmöjlighet är en av flera centrala funktioner i ett affärssystem. Använd dig av befintliga rapporter eller bygg egna, möjligheterna är många! Informationen är lättillgänglig oavsett roll och kan på ett klick visas som tabell eller graf och enkelt skickas via e-post.

Dashbord, flexibel och innovativ vy

Logga in i Xledger och få direkt översyn av dina utvalda rapporter, diagram och aktivitetslistor helt anpassade efter den roll du har i Xledger. Håll dig uppdaterad över verksamheten och se pågående resultat utan att behöva söka fram informationen.

Egendefinierade rapporter

Att kunna skapa rapporter anpassade för specifika roller och/eller personer för att slippa onödiga omvägar är viktigt, oftast vill inte en CFO ha samma rapport som en projektledare. I Xledger är detta en standardfunktionalitet och avlastar tex ekonomiavdelningen då andra avdelningar enkelt själva kan se rapporter anpassade för just sitt område och behov.

Färdiga rapporter och frågemallar

Xledger innehåller redan från början många standardrapporter och frågemallar som täcker de flesta behov i den dagliga verksamheten. De finns i alla moduler och är anpassade för frågeställningar som kan vara aktuella inom respektive modul/område. Här finns möjlighet till avancerade sökvillkor, skapa egna beräkningskolumner, anpassning av vilket utdata som ska visas samt enkel överföring till tabeller eller grafisk presentation i diagramform mm. Resultatet kan också enkelt överföras till Excel eller PDF-format.

Drill down-funktion

Att enkelt kunna ”borra” dig ner på djupet från rapportens förstasida är en självklarhet i Xledger. Att gå från överliggande nivå ner till den enskilda transaktioner sker på några få klick och du kan även se fakturor, dokument och ev. bilagor kopplade till transaktionen. Detta ger full spårbarhet och kontroll.

Vilka är fördelarna med Xledgers rapportering och analys-verktyg

  • Flexibla rapportvyer
  • Rollbaserade dashboards
  • Drill down från saldo ner till enskilt verifikat
  • Analysverktyg med anpassat urval och resultat
  • Egendefinierade rapporter
  • Fördefinierade rapporter och frågemallar
  • Avancerad export av data till olika format
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!