Content
Video overlay

Kundreferenser

Kundreferens Affärssystem Byggnadstekniska Byrån - Xledger ERP

”Leverantörsfakturaprocessen är det allra bästa med systemet! Från inscanning, attest till betalning och automatisk matchning.”

Maria Swedenrose, ekonomiansvarig & Erik Löb, vd
Byggnadstekniska Byrån
Mer
Kundreferens Affärssystem Kvinna Till Kvinna - Xledger ERP

"Vi valde Xledger eftersom systemet finns tillgängligt överallt, för att man slipper att sitta i knät på IT-supporten och för att alla i organisationen kan använda det."

Katja Mannerla, Redovisningsansvarig
Kvinna till Kvinna
Mer
Kundreferens Affärssystem Arise - Xledger ERP

”Vi har förenklat vår koncerninterna hantering avsevärt med Xledger. Administrationen kring interna mellanhavanden och intern fakturering sparar både tid och resurser."

Sofie Karlsson, Controller
Arise AB
Mer
Kundreferens Affärssystem Tactel - Xledger ERP

De största fördelarna med Xledger är att det alltid är så enkelt att komma åt systemet. Det är viktigt då vi är ett mobilt företag.”

Jörgen Andersson, CFO
Tactel
Mer
Kundreferens Affärssystem Transcendent - Xledger ERP

"Xledger ger en smidigare process från tidrapportering till klar faktura och innebär en tidsbesparing jämfört med tidigare."

Anna Hedberg, Controller
Transcendent Group
Mer
Kundreferens Affärssystem - Innovatum - Xledger ERP

"En av de största vinsterna med Xledger är att hanteringen av leverantörsfakturor har underlättats betydligt."

Anneli Johansson, Ekonomiansvarig
Innovatum
Mer
Kundreferens Affärssystem Ilac - Xledger ERP

"Xledger gör oss kostnadseffektiva och ger oss möjlighet att göra ännu mer nytta på marken i de länder där vi arbetar."

Olof Sjögren, Director of Finance & Administration
ILAC
Mer
Kundreferens Affärssystem Svenska Jägareförbundet - Xledger ERP

”Xledger är tillgängligt, lätt att förstå och ett väldigt modernt system!”

Ann Zetterberg Littorin, Ekonomichef
Svenska Jägareförbundet
Mer
Kundreferens Affärssystem Speed Identity - Xledger ERP

"De som attesterar reser mycket, med Xledger går attestprocessen mycket snabbare eftersom de kommer åt systemet varsomhelst."

Annika Grönbek, CFO
Speed Identity
Mer