Tactel är en digital interaktionsbyrå med 100 anställda. Bolaget har kontor i Malmö, Stockholm och Umeå. De öppnade 1995 och är sedan 2015 en del av Panasonic Avionics. Tactel arbetar främst i projektform med allt från enkla löpande uppdrag till stora komplexa kund-och investeringsprojekt.

Traditionellt eller molnbaserat affärssystem

När Tactel stod inför ett byte av affärssystem tittade de både på traditionellt installerade affärssystem, så kallade on-premise system, och molnbaserade affärssystem. Ett av de avgörande kriterierna vid valet av Xledger var att investeringen var lägre än för likvärdiga system. Med Xledger betalar man bara för det man använder, läs gärna om vår flexibla avtalsmodell här.

Projektmodulen sparar tid

Eftersom Tactel är en projektbaserad verksamhet var ett av kraven en smidig projektmodul som skulle underlätta för medarbetarna. Det skulle bland annat vara enkelt att tidrapportera.

Projektmodulen fungerar bra och är enkelt uppbyggd och projektledarna kan själva sköta en stor del av faktureringsprocessen. Vi sparar också mycket tid på integrationen med SEB, säger Jörgen Andersson, CFO på Tactel.

Löpande uppdateringar i systemet

En av fördelarna med ett molnbaserat affärssystem är att uppdateringar kommer löpande och automatiskt. Det kräver varken nertid eller långa implementeringar.

– Vi uppskattar de kontinuerliga uppdateringarna med Xledger, det är vi inte vana vid från andra affärssystem, säger Jörgen.

En annan fördel med ett molnbaserat affärssystem är möjligheten till åtkomst till systemet var man än befinner sig. Där egentligen det enda som krävs är egentligen internetuppkoppling.

– De största fördelarna med Xledger är att det alltid är så enkelt att komma åt systemet. Det är viktigt då vi är ett mobilt företag. Vi gjorde verkligen rätt val av affärssystem och kan fortsätta växa med Xledger i framtiden, säger Jörgen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!