Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem som passar för både stora och små fastighetsföretag och koncerner eftersom systemet stödjer bolag inom segmentet fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.  I Xledger arbetar du transparent och sömlöst mellan de olika juridiska enheterna. Många processer är automatiserade vilket ger dig en bättre översikt och effektivitet i det dagliga arbetet. 

Projektekonomi för fastighetsföretag

Xledgers integrerade projektmodul ger er verktygen för att styra och följa upp verksamhetens fastighetsutvecklingsprojekt. Allt från renovering till nybyggnation.

Bygg och fastighetsredovisning

Xledger hjälper er med att få kontroll på intäkter, kostnader samt investeringar. Uppföljningen sker på olika nivåer ner till verifikation eller faktura.

Koncernhantering för fastigheter

I Xledger finns en unik hantering av koncernstrukturer. Systemet ger möjlighet att göra uppsättningar och hantera ett antal processer på koncernnivå. Därmed blir underhållet mycket enklare då ändringar görs på ett ställe. Exempel på processer som kan hanteras på koncernnivå är attest av fakturor, betalning av fakturor, avskrivningar, godkänna och hantera utbetalningar både i svensk eller annan valuta, registrera och fördela leverantörsfakturor.

Koncernrapportering för fastighetsbolag

Automatiska konsoliderade rapporter är alltid tillgängliga och uppdaterade. De översiktliga koncernrapporterna i Xledger ger dig en översikt med möjlighet till drill-down på enskild verifikation.

Automatisk hantering av moms

Har ni fastigheter med olika momshantering? Xledger kan sättas upp med automatisk korrigering av ingående moms beroende på hyresgäst.

Komplett bankintegration med automatisk avstämning (likviditet)

Xledger är integrerat med de stora bankerna. Alla in- och utbetalningar hanteras automatiskt av Xledger efter ert godkännande. Banktransaktioner bokförs automatiskt och reskontra stäms av.

Integration med andra system

Xledger har färdiga integrationsformat vilket gör det enkelt att integrera mot olika system som används i fastighetsbranschen.

Fler fördelar med affärssystem från Xledger

  • Flexibel Ekonomimodell
  • Automatiserad flerbolagshantering
  • Starkt stöd för hantering av anläggningstillgångar och avskrivningsmodeller
  • Stöd för projektredovisning
  • Automatiserad internfakturering
  • Momshantering för fastighetsbolag

Varför är ett affärssystem med fokus på fastighet viktigt?

Verktyget har funktionalitet för att stödja bolag inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling och passar oavsett om du jobbar i ett stort, medelstort eller litet företag. Automatiken i affärssystemet gör att du får minimalt med administration och med integrerade lösningar för teknisk förvaltning, redovisning och HR får du hela verksamheten samlad i ett och samma flöde. Med vårt affärssystem får du förenklad administration, full kontroll på projekten, snabb överblick och ökad tillväxt på köpet.

Ladda ner guiden till rätt affärssystem för din verksamhet – innehåller checklista för dig som arbetar inom fastighetsbranschen och funderar på att byta affärssystem!

Vill du veta mer? Kontakta oss!