Håll koll på inköp och lager med Xledger

Stöd för hela inköpskedjan. Xledger har en flexibel lösning för inköpshantering där du själv väljer hur avancerad den ska vara. Systemet hanterar hela processen från inköpsorder till varumottagning och bokföring av fakturan.

Funktionalitet finns för bland annat:

  • Inköpsmallar för återkommande inköp
  • Automatiskt genererade inköpsförslag
  • Inköpspriser
  • Returhantering
  • Serienummer och batchnummer

Inköp kan följas upp på olika nivåer som till exempel artikel, leverantör, projekt och kostnadsställe. Användaren kan registrera information som till exempel en längre beskrivning, leverantörens artikelnummer, överenskommet pris, antal och enhet på inköpsordern. Dessutom kan inköpsorder registreras i valfri valuta.

Fullt integrerad med övriga moduler

Inköpsmodulen är fullt integrerad med leverantörsreskontra, projektredovisning och bokföring.

Xledger inköp och lager ger dig:

  • Hanterar smidigt hela processen från inköpsorder till varumottagning och leverantörsreskontra
  • Funktionalitet för inköpsmallar avseende återkommande inköp
  • Fullt integrerat med övriga moduler i Xledger
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!