Håll koll på inköp och lager med Xledger

Stöd för hela inköpskedjan
Xledger har en flexibel lösning för inköpshantering där du själv väljer hur avancerad den ska vara. Systemet hanterar hela processen från inköpsorder till varumottagning och bokföring av fakturan.

Funktionalitet finns för bland annat:

  • Inköpsmallar för återkommande inköp
  • Automatiskt genererade inköpsförslag
  • Inköpspriser
  • Returhantering
  • Serienummer och partinummer

Inköp kan följas upp på olika nivåer som till exempel artikel, leverantör, projekt, kostnadsställe eller egendefinierade konteringsdimensioner. Användaren kan registrera information som till exempel en längre beskrivning, leverantörens artikelnummer, överenskommet pris, antal och enhet på inköpsordern. Inköpsorder kan registreras i valfri valuta.

Fullt integrerad med övriga moduler
Inköpsmodulen är fullt integrerad med leverantörsreskontra, projektredovisning och huvudbok.

Xledger inköp och lager ger dig:

  • Hanterar hela processen från inköpsorder till varumottagning och fakturamottagning
  • Ett effektivt och sömlöst arbetsflöde
  • Funktionalitet för bland annat inköpsmallar för återkommande inköp, inköpspriser, returhantering mm
  • Fullt integrerat med övriga moduler i Xledger