Integrera ett befintligt system med Xledger

Att kunna integrera ditt affärssystem med andra affärskritiska systemplattformar sparar både tid och pengar för din verksamhet. Med Xledger kan du smidigt skapa integrationer mot andra systemplattformar för att samla och interagera affärsinformation på ett och samma ställe.

Rätt integration skapar framtida förutsättningar för kommande behov där realtidsdata säkert kan överföras och ge varje del av organisationen snabbare beslutsunderlag, enklare översikt och säkrare dataöverföring. Genom att kombinera styrkorna i effektiva integrationer med Xledgers många automatiseringsfunktioner kan ytterligare besparingar/effektiviseringar göras.

Flexibla integrationer med Xledgers affärssystem

Xledger har ett flertal integrationer mot väletablerade systemleverantörer på den svenska marknaden. Just nu pågår det en snabb transformation från lokalt uppsatta IT-lösningar till molnbaserade lösningar. Detta ställer höga krav på oss som leverantör att kunna leverera molnbaserade integrationer med bibehållen säkerhet.

Det ställs även krav på att kunna tillhandahålla flexibla gränssnitt och moderna integrationslösningar för att möta våra kunders förväntan. Enkelheten med integrationer i Xledger är möjligheten att kunna välja teknisk lösning oavsett vilken IT-miljö och grad av systemarkitektur man har.

Traditionell SOAP XML Webservices kan väljas för mer standardiserade integrationer och för kunder som har en högre grad av IT-komplexitet finns möjligheten att välja en moderniserad integration med GraphQL som frågespråk.

Många kringsystem kan avvecklas

Xledger har många helt integrerade funktioner i affärssystemet och därmed kan många av våra kunder avveckla en rad olika kringsystem. Exempel på system som våra kunder inte längre behöver externa system för är: e-post- och faktureringslösningar, elektronisk fakturahantering, beslutsstöd, tidrapportering samt system för projektuppföljning. Dessutom minskar användandet av Excel vilket ofta sparar mycket tid samt minimerar bl.a. problem med versionshantering.

Xledgers integrationer kommunicerar åt två håll, exempel på vanliga importer/exporter är affärsinformation från CRM eller andra verksamhetskritiska system, kassadata från kassasystem, e-handelssystem, lönedata, kunddata och faktureringsinformation.

Fördelar som integrationsprojekt ofta syftar till: 

  • Tillgång till realtidsuppdaterad information mellan olika verksamhetssystem
  • Minskat behov av manuellt arbete
  • Bättre översikt och beslutsunderlag för samtliga i organisationen

Vi erbjuder flera alternativ för integration med Xledger ERP:

Genom dessa alternativ har vi möjlighet att importera data från en rad system på ett tillförlitligt sätt. Detta säkerställer att alla olika system som används i verksamheten är uppdaterade.

Med Xledger ERP-integration får du:

  • Enkla verktyg för import
  • Import av fasta register
  • Import av transaktionsdata
  • Flera alternativa importfunktioner
  • Web services och GraphQL för in- och utläsning av data ur Xledger
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!