Integrera ett befintligt system med Xledger

Xledger har ett flertal integrationer mot väletablerade systemleverantörer på den svenska marknaden. Det pågår en snabb transformation från lokalt uppsatta IT-lösningar till molnbaserade lösningar. Det ställer höga krav på oss som leverantör kunna leverera molnbaserade integrationer med bibehållen säkerhet. Det handlar om att kunna tillhandahålla flexibla gränssnitt och moderna integrationslösningar för att möta kundernas förväntan. Enkelheten med integrationer i Xledger är möjligheten att välja teknisk lösning beroende på kundens IT-miljö och grad av systemarkitektur.

Traditionell SOAP XML Webservices kan väljas för mer standardiserade integrationer och för kunder som har en högre grad av IT-komplexitet finns möjligheten att välja en moderniserad integration med GraphQL som frågespråk.

Många kringsystem kan avvecklas

Xledger har många helt integrerade funktioner i affärssystemet och därmed kan många kringsystem avvecklas. Exempel på system som våra kunder inte längre behöver är till exempel, e-post- och faktureringslösningar, elektronisk fakturahantering, beslutsstöd, tidrapportering samt system för projektuppföljning. Dessutom minskar användandet av Excelark.

Integrationer är en tvåvägskommunikation och exempel på vanliga importer/exporter är affärsinformation från CRM eller andra verksamhetskritiska system, kassadata från kassasystem, e-handelssystem, lönedata, kunddata och faktureringsinformation.

Fördelar som integrationsprojekt ofta syftar till

  • Tillgång till realtidsuppdaterad information mellan olika verksamhetssystem
  • Minskat behov av manuellt arbete
  • Bättre översikt och beslutsunderlag för samtliga i organisationen

Vi erbjuder flera alternativ för integration med Xledger ERP

Genom dessa alternativ har vi möjlighet att importera data från en rad system på ett tillförlitligt sätt. På så sätt är alla verksamhetens olika system alltid uppdaterade.

Enkelheten med Xledger inför driftstart är möjligheten att importera ett flertal nyckelregister som till exempel kund- och leverantörsregister, projektinformation och historiska transaktioner. Genom våra fasta importfunktioner möjliggör vi en säker, snabb och effektiv inläsning av data oavsett volym.

Med Xledger ERP integrationer får du

  • Enkla verktyg för import
  • Import av fasta register
  • Import av transaktionsdata
  • Flera alternativa importfunktioner
  • Web services och GraphQL för in- och utläsning av data ur Xledger
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!