Integrera ett befintligt system med Xledger

De flesta verksamheter har flera system som är specialanpassade för sina olika processer. Behovet av att integrera verksamhetssystem och övriga kringsystem som till exempel ett externt beslutsstödssystem eller fakturahanteringssystem med affärssystemet blir allt vanligare. Eftersom olika system (ERP, CRM, Payroll, Apps etc.) inte längre delar samma serverrack, behövs flexibla programgränssnitt (API: er) för att ansluta systemen och lösa de olika kundernas behov.

Många kringsystem kan avvecklas
Eftersom Xledger har mycket funktionalitet helt integrerat i affärssystemet kan många kringsystem avvecklas. Exempel på system som våra kunder inte längre behöver är till exempel Excelark, beslutsstödssystem, tidrapporteringssystem, system för projektuppföljning och elektronisk fakturahantering.

Fördelar som integrationsprojekt ofta syftar till:

  • Alltid uppdaterat data
  • Minskat behov av manuellt arbete
  • Bättre översikt

Integrationsmöjligheter
Exempel på system som integreras med Xledger är olika typer av skräddarsydda verksamhetssystem, kassasystem, e-handelssystem och liknande. 2018 lanserade vi som en av de första affärssystemsleverantörerna ett modernt API baserat på frågespråket GraphQL.

De data som vanligen importeras till Xledger är till exempel lönedata, affärsinformation från CRM, kassadata från kassasystem, information om anställda och produkter samt import av kunddata och faktureringsinformation.

Man kan även integrera åt andra hållet, så att till exempel ett CRM-system kan göra ett direkt anrop och kontrollera kreditstatus, fakturor och betalningar i Xledgers kundreskontra.

Vi erbjuder flera alternativ för integration med Xledger ERP

Genom dessa alternativ har vi möjlighet att importera data från en rad system på ett tillförlitligt sätt. Detta säkerställer att alla olika system som används i verksamheten är uppdaterade.

Import kan även göras inför driftsstart av Xledger då det kan vara intressant att importera olika typer av fasta register som till exempel kundregister, projektinformation osv. Man kan även importera historiska transaktioner till huvudboken för att få jämförelsedata till rapporter och onlinefrågor.

Vi hjälper självklart till med att hitta den bästa lösningen för integrationen och våra konsulter finns tillgängliga i integrationsprojektet.

Med Xledger ERP integrationer får du:

  • Inbyggda enkla verktyg för import
  • Import av fasta register
  • Import av transaktionsdata
  • Flera alternativa importfunktioner
  • Web services för att läsa ut data ur Xledger