Förvalta er medlems- och donationshantering utifrån era behov

Möjligheten finns att utifrån kontaktuppgifter och demografi från tidigare beröringspunkter och donationspreferenser hantera flera dimensioner av information rörande era givare och medlemmar. Vi kan dessutom stödja genomförande av kampanjer för insamling, support, nyhetsförmedling samt att analysera och utvärdera framgången i Xledgers helintegrerade affärssystem.

Xledger medlems-och donationshantering ger er:

  • All medlems- och donationsinformation samlat på en plats
  • Donationshantering länkad till redovisningen
  • Omfattande analys och uppföljningsverktyg, med stöd för skräddarsydda och konfigurerbara rapporter, anpassade dashboards, och multidimensionella förfrågningsvyer. Möjlighet att filtrera, sortera, rapportera och exportera utifrån dimensioner såsom fond, donationstyp, projekt och budget
  • Automatiserad donationsbearbetning och donationshantering
    • Bank: Skanna givare och medlemskontroller i Xledger. Xledger kan extrahera relevanta data, allokera till lämpliga givarkontakter och fonder samt skicka formaterade filer till din bank som stöd för insättning
    • Kreditkort: Via integration med handelspartners länkas och hanteras donator-och medlems kreditkortstransaktioner till Xledger
  • Spåra givare, medlem, volontär, anställd och styrelseledamot information via multidimensionella områden. Som till exempel: demografi, gåvor, donationer, löften, abonnemang, åtaganden, scheman, sponsorskap, kontaktpunkter, kontakter / relationer, ge historia, ge nivåer, uppgifter, statusaktiviteter, deltagande / deltagande nivåer, donationsbeteckningar och restriktioner, betalningsmetoder, givargrupper m.m
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!