Skapa egna importformat med Xledger

Xledger har idag över 200 olika filimportformat som sträcker sig från olika typer av registerdata till huvudbok och är ett väl fungerande komplement till olika ad-hoc lösningar. Många av våra importformat har möjlighet till uppdatering av data och skapande av egna importformat. Processerna för import sker helt automatiserat på daglig basis genom vår egen Xledgers Folder Service provider vilket ger en ökad datasäkerhet vid inläsning av importfiler.

Att kunna uppdatera data och skapa egna importformat är praktiskt när ett annat system bara levererar filer i ett visst format. Med Xledger kan du kopiera formatet och enkelt flytta data. Du kan även definiera de olika delsystemen som en integrationskälla och ställa in applikationsspecifika konverteringstabeller för de olika datatyperna om så behövs. Det vill säga att om ett givet delsystem använder en annan kontoplan, kan detta konverteras innan bearbetning ger mer automatisering.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!