Skapa egna importformat med Xledger

Xledger har idag över 200 olika standardiserade filimportformat som sträcker sig från olika typer av registerdata till huvudbok. Det är en säker och väl fungerande filintegration som inte kräver olika ad-hoc lösningar och tekniker.

Många av våra importformat erbjuder även uppdatering av data och det finns möjlighet att skapa egna importformat. Processerna för import sker helt automatiserat i realtid genom vår egen Xledgers Folder Service Provider. Vilket ger en ökad validering och datasäkerhet vid inläsning av importfilerna. I ett vanligt integrationsprojekt går det att importera majoriteten av standardiserade samt anpassade register.

En viktig del i en framgångsrik integration är att de integrerade systemen innehåller samma information, detta gäller framför allt vissa nyckelregister t.ex. kund- och leverantörsregister och tidrapporter. Dessutom kan många av våra standardregister bli anpassade efter kundens integrationsbehov. För huvudbokstransaktioner finns även olika tekniker att tillgå vilket möjliggör en anpassning av så väl datamängd, dimensioner och olika typer av affärshändelser t.ex. ankomstbokning av faktura eller matchning av öppna poster.

Med Xledger kan du kopiera filimportsformat och anpassa dom efter dina integrationsbehov. Både standardimporter och anpassade filimporter processas genom vår egen Xledgers Folder Service Provider för en säker inläsning av filer.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!