Xledger ERP förbättrar din kapitalförvaltning

Vår lösning gör det möjligt för redovisningspersonal i organisationer av alla storlekar att automatisera och hantera hela anläggningstillgångarnas livscykel – från byggande och förvärv till avskrivningar. Minska dramatiskt tiden du spenderar för att hantera, skriva av och spåra anläggningstillgångar.   Xledger ger dig standardiserade konton och ett stort antal fördefinierade tillgångskategorier – allt för att det ska vara enkelt att komma igång.

Xledgers anläggningsredovisning ger dig:

  • Automatiserad avskrivning med många posteringsregler och klassificeringar
  • Enkel datainmatning av nya tillgångar
  • Asset linking för PO och GL aktivitet med 28 fördefinierade tillgångskategorier
  • Överensstämmelse med skattekod
  • Minskade datainmatningsfel genom standardiserade avskrivningsregler och mallar
  • Rapportering tillgänglig enligt tillgångskategori eller enskild tillgång Multi-valuta stöd
  • Revisionsspår för fullständig synlighet och kontroll