Xledger ERP förbättrar din kapitalförvaltning

Vår lösning gör det möjligt för organisationer av alla storlekar att automatisera anläggningsredovisningen under tillgångarnas livscykel – från projektfas och inköp till aktivering och avskrivning. Minska dramatiskt tiden ni spenderar på att hantera, skriva av eller spåra anläggningstillgångar. Xledger ger er standardiserade konton och ett stort antal fördefinierade tillgångskategorier – allt för att det ska vara enkelt att komma igång.

Xledgers anläggningsredovisning ger er:

  • Automatiserad avskrivning med regeluppsättning och klassificeringar
  • Enkel bokföring av nya tillgångar eller hantering av avyttringar och utrangering
  • Automatisk koppling mellan huvudbok och anläggningsregister
  • Dokumentarkiv för bättre kontroll av garantier, försäkringar och underhållsavtal
  • Färre datainmatningsfel genom standardiserade avskrivningsregler och mallar
  • Rapporter per tillgångskategori eller enskild tillgång
  • Revisionsspår för fullständig synlighet, transparens och kontroll
  • Registerfunktion för leasingavtal och förbrukningsinventarie