Teknisk terminologi kan vara svår att ta till sig. Vi har samlat svar på ofta förekommande frågor om ERP mjukvara i molnet.

Det äkta molnet är offentligt och multitenant.

Offentligt innebär att leverantören, inte kunden, hanterar molntjänster och lagring. Till skillnad från privat eller hybrid moln kräver det offentliga molnet inte att kunder investerar i någon extra hårdvara.

Multitenant innebär att en leverantör betjänar flera kunder (”hyresgäster”) på en enda logisk instans av mjukvaran. Tänk på ett verktyg: varje kund betalar bara för vad de använder. Denna resursdelning möjliggör dramatisk kostnadsreduktion och betydande skalfördelar.

Några av fördelarna är ökad flexibilitet, lägre kostnad, snabbare implementering och möjlighet att skala upp och ner baserat på kundbehov.

Termen multitenant indikerar att en enda instans tjänar flera kunder (”hyresgäster”). Xledger är multitenant. Det innebär att vi tjänar alla 10 000 + kunder på en version av vår ERP-lösning. Multitenancy tillåter oss att distribuera datorresurser enligt användarnas behov genom kontinuerlig servervirtualisering och konsolidering. Vi kan utfärda uppgraderingar och säkerhetsuppdateringar en gång för alla kunder. Som en äkta multitenant leverantör befriar Xledger också kunderna från behovet av att spendera mer på infrastruktur: de kan komma åt vår lösning med ingenting annat än en webbläsare. Vi håller vår lösning Total Cost of Ownership (TCO) till ett absolut minimum.

Multitenancy är ett av de bästa sätten att skilja äkta från falskt moln.

Föreställ dig multitenancy som ett spektrum. Du har privata molnleverantörer i ena änden och multitenant leverantörer på den andra. Vad som skiljer dem är förhållandet mellan kunder och programvaruinstanser. För det privata molnet är detta förhållande nästan alltid 1: 1. Varje kund behöver sin egen hårdvara och sin egen version av programvaran. Detta resulterar i högre kostnader och svårare uppgraderingar.

Däremot är en helleverantör som Xledger värd för hela kundbasen i en enda instans av programvaran. Alla kunder kör i samma version, med samma omedelbara korrigeringar. Det möjliggör de fulla fördelarna med molnet: minimala kostnader, maximal effektivitet, bred skalbarhet och inga hårdvarukrav.

1. En enhetlig ERP. Xledger byggdes på en enhetlig design. Varje funktionsområde flätas samman med varandra vilket gör att våra kunder kan växa tillsammans med systemet.

2. Multitenant arkitektur. Genom att möjliggöra för Xledger att betjäna flera kunder i samma programvaruinstans ger multitenancy oss enorm skalbarhet. När våra kunder växer kan de enkelt komma åt vår lösning från nya enheter och platser, oavsett vart i världen de befinner sig. De kan expandera så fort och så långt som de vill utan rädsla för att växa ur eller överbelasta Xledger.

Full multitenancy stöder också vår unika databasdesign. Med alla kunder i en gemensam instans kan Xledger fokusera på databasekonomi. Med varje release ökar vi lagringskapaciteten hos vår databas samtidigt som den faktiskt minskar dess totala storlek. Resultatet är att Xledgers databas blir både snabbare och effektivare när vi växer. Våra kunder kan expandera till vilken storlek som helst utan rädsla för att sänka hastigheten av Xledger.

3. Datahierarkier. Våra kunder drar nytta av Xledgers innovativa användning av hierarkier. Så här fungerar det; under implementeringen börjar kunden konfigurera topp- eller företagsnivå för sin organisation. Inställningar på företagsnivå kommer då automatiskt att ”ärvas” nedåt till varje nivå nedan. Kunden kan göra avvikelser på önskad nivå.

Detta koncept förvandlar både implementering och expansion. Kunderna kan både (a) implementera snabbt och (b) skapa nya affärsenheter med lätthet. Organisationer kan snabbt komma igång med nya avdelningar, divisioner, organisationsenheter och nya eller förvärvade företag. Underenheter kan ange egna krav. Till exempel kan chefer på landsnivå identifiera lokal valuta och ett konto på landsnivå. Globala chefer har fortfarande tillgång till realtidsdata från varje enhet i företaget.

4. Flerspråkig och multi-valuta funktionalitet. Xledger stöder 22+ språk och de flesta globala valutor, tillsammans med uppdateringar i realtidskurs. Konsolidering sker omedelbart, snarare än vid månadsslutet. Kunderna kan växa över gränserna utan rädsla för att växa ur sin ERP-lösning.

Ja, det publika molnet är säkert. För Xledger är säkerhet högsta prioritet och ett ständigt pågående arbete. Till exempel har Xledger en dedikerad IT-avdelning som ständigt arbetar för att övervaka befintliga och nya tekniker, men även potentiella hot. Penetrationstestning och interna kontroller sker löpande för att bibehålla säkerhet. Xledger uppfyller även ISAE3402 standard och lagrar data i ISO 27001 godkända datacenter.

Implementering av Xledger tar normalt 3 till 6 månader. Den exakta tidsramen beror på flera faktorer, bland annat:
• Verksamhetens behov och komplexitet
• Omfattning av överenskommen lösning
• Tillgänglighet och avsatt tid för resurser
• Tydlig förändringshantering och effektiv kommunikationsplan
• Engagemang och prioritering hos båda parter

Vi implementerar med Xledgers unika implementeringsmetodik (XIM).

XIM omfattar flera faser:
• Planering
• Analys och design
• Implementering
• Test och verifiering
• Go-Live och driftstöd
• Avslut och uppföljning

Vår implementeringsmetodik säkerställer ett effektivt och korrekt genomförande. Här kan du läsa mer om implementation.

GraphQL fungerar som frågespråk för API:er på samma sätt som SQL fungerar som frågespråk för databaser. GraphQL ger en fullständig och förståelig beskrivning av informationen i ditt API, ger kunderna kraften att fråga exakt vad de behöver och inget mer, gör det lättare att utveckla API:er över tid och möjliggör kraftfulla utvecklarverktyg.

När du skickar en GraphQL-fråga till ditt API får du exakt vad du behöver, ingenting mer och inget mindre. GraphQL-frågor ger alltid förutsägbara resultat. Appar som använder GraphQL är snabba och stabila eftersom de kontrollerar de data de får, inte servern. Detta innebär att integrationer baserade på GraphQL hämtar mycket mindre resurser från databasen än äldre SOAP- och REST-baserade gränssnitt och bokstavligen har ingen prestationseffekt på applikationen. Detta är av betydelse för molnsystem med flera samtidiga användare som Xledger, där resurser delas mellan alla användare.

Med GraphQL kan du fråga, lägga till och uppdatera data över hela applikationen, så att användare kan skapa datasynkronisering mellan system i realtid/live. När du till exempel uppdaterar kontaktinformationen på en kund i din CRM-applikation uppdateras den direkt i Xledger så att nästa faktura har rätt information. Stora företag och kommuner använder för närvarande GraphQL för att sömlöst integrera dussintals delsystem med Xledger, automatisera arbetsprocesser och ge dem inblick i relevant information.

Läs mer om integrationer i Xledger här. 

Läs mer om vårt erbjudande