Xledger ERP – smidig och korrekt budget och prognos

Xledgers budgetmodul har färdiga vyer för rapportering som ger dig full insikt över bolagets aktuella utfall och prognos. Dessutom täcker systemet ett flertal behov för en smidig budget- och prognoshantering för ekonomiavdelningen och budgetansvariga.

En finess är Xledgers stödverktyg för budgetprocess som möjliggör en översikt för hur budgetprocessen pågår. Via projektmodulen kan projektledarna budgetera timmar på projekt som sedan automatiskt omräknas till intäkter. Prognos och utfallsrapport blir visualiserad via våra standardiserade dashboards som är anpassade efter medarbetarens roll och befattning.

Xledger stödjer även budget- och prognostisering för koncernföretag med verksamhet i olika länder. Budget och prognos för varje bolag i koncernen oavsett land blir visualiserad och konsoliderad till en rapport på koncernnivå med möjlighet till valutakonvertering.

I systemet är det dessutom möjligt att lägga upp flera olika budget- och prognosversioner för att till exempel jämföra utfallet med ursprunglig budget och gällande prognos.

Xledger budget och prognos ger dig:

  • Obegränsade budgetrevisioner
  • Budgetering med flera valutor och för flera bolag inom koncernen
  • Importfunktionalitet från externa källor och tredjepartslösningar
  • Stödverktyg för bolagets budgetprocess
  • Ett flertal budget- och prognosversioner att jämföra mot utfall
  • Jämförelser av faktiska resultat mot budget
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!