Xledger ERP – smidig och korrekt budget och prognos

Från interaktiva rapporter till rollbaserade dashboards, vårt BI-verktyg ger dig översikt i realtid över din budget och prognos. Alla typer av roller från VD till projektledare och redovisningsekonomer kan jämföra faktiska resultat mot budget, prognoser för året samt gå ner på detaljnivå för att söka efter specifika transaktioner.

Med Xledger kan du budgetera med användardefinierbara dimensioner, inklusive konto, projekt, kostnadsställe och leverantör / kund. Flerföretagskunder kan budgetera på lokal nivå och sedan konsolidera resultaten för en gruppbild som inkluderar omvandling till grupprapporteringsvalutor. Xledgers distribuerade budgeteringsmodul låter dig överlåta budgetar till avdelnings- eller projektledare samtidigt som du behåller centralt godkännande.

Xledger budget och prognos ger dig:

  • Obegränsade budgetrevisioner
  • Multi-valuta och multi-entity budgetering
  • Marknadsledande BI-verktyg inklusive multidimensionell analys
  • Import från externa källor
  • Direktlänk med resursplanering för projektbudgetering
  • Jämförelser av faktiska resultat mot budget
  • Möjlighet för decentraliserad budgetering