Xledger ERP – budget för företag  

Vår budgetmodul har färdiga rapporteringsvyer som ger dig full insikt i ditt företags aktuella utfall och prognos. Dessutom täcker systemet ett flertal behov för en smidig budget- och prognoshantering för ekonomiavdelningen samt budgetansvariga. En finess är Xledgers stödverktyg för budgetprocessen, som ger ditt företag en bra översikt över hur processen pågår. Med vår projektmodul kan projektledaren enkelt budgetera timmar på projekt, som sedan omräknas automatiskt till intäkter. Prognos och utfallsrapport visualiseras via våra standardiserade dashboards, som är anpassade efter medarbetarens roll och befattning.

Xledger stödjer även budget- och prognostisering för koncernföretag med verksamhet i olika länder. Budget och prognos för varje bolag i koncernen oavsett land blir aggregerad och visualiserad till en rapport på koncernnivå med möjlighet till valutakonvertering.

I systemet är det dessutom möjligt att lägga upp flera olika budget- och prognosversioner för att till exempel jämföra utfallet med ursprunglig budget och gällande prognos.

Xledger budget och prognos ger dig:

  • Obegränsade budgetrevisioner
  • Budgetering med flera valutor och för flera bolag inom koncernen
  • Registrering av budget med dra och släpp-funktionalitet
  • Importfunktionalitet från externa källor och tredjepartslösningar
  • Stödverktyg för bolagets budgetprocess
  • Ett flertal budget- och prognosversioner att jämföra mot utfall
  • Jämförelser av faktiska resultat mot budget

Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss för en demonstration av Xledger budget och prognos.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!