Effektiviserar projektorienterad verksamhet

Företag som arbetar projektbaserat behöver ha en fullständig översikt över lönsamheten i sina olika projekt. Att snabbt och enkelt kunna identifiera de projekt som överskrider budgeterade timmar eller kostnader är enkelt med Xledger.

Med de inbyggda rapporteringsfunktionerna ges en fullständig detaljerad överblick över alla projekt. Rapportering kan ske på valfri nivå: per projekt, anställd, kund o.s.v. och man kan enkelt ta fram olika nyckeltal direkt på skärmen.

Xledger erbjuder;

  • Projekthierarki med stöd för multi entity projekt
  • Tidrapportering
  • Rese/utläggshantering
  • Vidarefakturering av kostnader
  • Internfakturering
  • Projektfakturering och intäktsberäkning
  • Rapport och analys