Adaptit

Adaptit är ett IT-konsultföretag med 25 konsulter som levererar en stärkt egen förmåga hos sina kunder genom att konsultativt förmedla sina praktiska erfarenheter. Adaptit verkar för sina kunder genom fokusområdena praktisk IT-styrning, samhällsdriven verksamhetsutveckling och molnbaserad IT-infrastruktur.

Vad var utmaningen?

Tidigare hade vi allt hos en redovisningsbyrå och vi fick då resultat- och balansräkning en gång i månaden, vi ville sköta det själva och få bättre överblick.

Vad blev lösningen?

Vi valde Xledger för att allt är integrerat och att man slipper hosta en egen lösning. Införandet var enkelt då det inte var så många anpassningar att arbeta med. Det gör att det är en lägre uppstartskostnad och lägre löpande kostnader för uppgraderingar.

Vad blev resultatet?

Den största vinsten är att det är mycket smidigt att kunna ha tillgång till all information var vi än är. Vi har idag ekonomin outsourcad men jag har ändå full koll på allting hela tiden, var jag än befinner mig. Startsidan ger en första överblick men det är också enkelt att borra sig ned och få koll på detaljerna. Dessutom vet jag att det är aktuell information vid varje givet tillfälle. Bankintegrationen är mycket bra och sparar oss en hel del tid. Vi är nöjda med valet av Xledger.

Kontor i: Stockholm
Bransch: IT konsulter
Affärssystem innan Xledger: Externt via redovisningsbyrå
Användande: Projekthantering, tidrapportering, attestering

Vill du veta mer? Kontakta oss!