Effektiv kundreskontra

Kundreskontra i affärssystemet Xledger är helt integrerat med huvudboken och övriga delsystem. Funktionerna är designade för att uppnå största effektivitet och automatisering i hanteringen av kundfakturorna. Faktureringsmodulen i Xledger är direktintegrerad med kundreskontran. Det är också möjligt att importera reskontraposter från externa system.

Alltid aktuell information i affärssystemet

Bankintegrationen i Xledger gör att kundreskontran alltid är uppdaterad med de senaste inbetalningarna. Därmed kan du enkelt se vilka kundfakturor som inte är betalda. Det är också möjligt att direkt zooma ner från saldo på utestående kundfordringar ner till enskild faktura som ligger lagrad som PDF tillsammans med transaktionen.

Påminnelse- och inkassohantering för ökad lönsamhet

Regler för påminnelser kan läggas upp per kund och faktura och du kan själv välja datumintervall och lägga till påminnelsetexter. Efter aktivering av funktionen kan du skicka ut påminnelser automatiskt för de valda kunderna.

Möjlighet finns också i Xledger för automatisk överföring av inkassokrav. Läs mer om påminnelser och inkasso.

Automatisk räntefakturering spar tid

Om du önskar så beräknar och skapar Xledger räntefaktura automatiskt när betalning inkommit efter förfallodatum.

Flexibel hantering av inkommande leverantörsfakturor

I Xledger finns inbyggda funktioner för att skanna och OCR-tolka fakturor. Du behöver inga externa programvaror. Xledger har även flera sätt att ta emot och hantera inkommande leverantörsfakturor:

  • e-Faktura, via vår egen accesspunkt (PEPPOL) eller genom extern konverteringstjänst
  • Import av PDF-fakturor via e-post och/eller för hand med Xledgers drag och släpp-funktionalitet
  • Systemfaktura (elektronisk faktura mellan företag som använder Xledger, till exempel inom en koncern)
  • Import av leverantörsfakturor via tredjepartsleverantör

Effektiv och smart hjälp med kontering av leverantörsfakturor

Med hjälp av Xledgers intelligens i applikationen får du precisa konteringsförslag på varje leverantörsfaktura. Vi kallar denna automatisering av konteringsförslag i Xledger för vår ”Smarthjälp”.

Leverantörsreskontra integrerad med bankmodulen

Leverantörsreskontra i affärssystemet Xledger är helt integrerat med bankmodulen vilket underlättar betalningar och möjliggör direkta utbetalningar av F-skatt och moms med mera utan onödiga inloggningar på banken.

Fördelar med Xledger kund- och leverantörsreskontra

  • Helintegrerad reskontrahantering med effektiva och automatiserade flöden
  • Realtidsuppdaterad reskontrainformation
  • Automatisk påminnelsehantering och räntefakturering
  • Stöd för automatiska konteringsförslag av leverantörsfakturor
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!