Kund- och leverantörsreskontra i affärssystemet Xledger

Effektiv kundreskontra
Kundreskontran i affärssystemet Xledger är helt integrerat med huvudboken och övriga delsystem. Funktionerna är designade för att uppnå största effektivitet och automatisering i hanteringen av kundfakturorna. Faktureringsmodulen i Xledger är direktintegrerad med kundreskontran. Det är också möjligt att importera reskontraposter från externa system.

Alltid aktuell information i affärssystemet
Bankintegrationen i Xledger gör att kundreskontran alltid är uppdaterad med de senaste inbetalningarna. Du kan enkelt se vilka kundfakturor som inte är betalda. Det är också möjligt att direkt zooma ner från saldo på utestående kundfordringar ner till enskild faktura som ligger lagrad som PDF tillsammans med transaktionen.

Påminnelsehantering för ökad lönsamhet
Regler för hur påminnelser ska hanteras kan läggas upp per kund och faktura. Du kan själv välja datumintervall och lägga till påminnelsetexter. Påminnelser skickas ut automatiskt för de kunder du vill om du väljer att aktivera funktionen.

Automatisk räntefakturering spar tid
Om du önskar så beräknar och skapar Xledger räntefaktura automatiskt när betalning inkommit efter förfallodatum.

Hur fungerar leverantörsreskontra?

Fakturascanning och OCR-tolkning
I Xledger finns inbyggda funktioner för att skanna och OCR-tolka fakturor. Du behöver inga externa programvaror utan det enda du behöver utöver Xledger är en dokumentskanner. Inkommande verifikationer och bilagor skannas och laddas upp till systemet. Därefter sker en automatisk process där alla fakturor OCR-tolkas och verifikationen skapas. När processen är klar kan de medarbetare som har behörighet, plocka upp verifikationerna på skärmen och komplettera dessa vid behov innan de bokförs.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!