Xledgers attestflöde – oavsett storlek eller komplexitet

Xledger digitaliserar och automatiserar processer som sträcker sig från kostnadsrapporter och godkännanden till logistik och betalning. Alla arbetsflöden inkluderar ett fullständigt revisionsspår och många kunddefinerbara valideringspunkter.

Upplev skillnaden i arbetsflöden för:

Förbättrad kontroll
Med Xledgers arbetsflöden kan du automatisera interna kontroller kring kostnadsgodkännanden och kontantfrisättning. Med hjälp av arbetsflödena kan dina team hantera hela projektets livscykel, från tidspårning och resursplanering till redovisning och fakturering.

Xledgers attestflöde ger dig:

  • Konfigurerbara meddelanden om status för öppen artikel
  • Inmatning, granska och godkänna via vår molnapp eller mobilenhet
  • Appar för iOS-, Android- och Windows-telefoner
  • Alla arbetsflödesåtgärder som är inloggade av användar-ID och datum / tidstämplar