Order och fakturering snabbt och enkelt när du vill

Xledger innehåller kompletta funktioner för fakturering som är helt integrerade med projektredovisningkundreskontra och huvudbok. Stöd finns för e-faktura, PDF-fakturor, fysiska fakturor, systemfaktura (elektronisk faktura mellan företag som använder Xledger, till exempel inom en koncern) samt import av fakturaunderlag. Fakturering kan ske lokalt eller helt automatiserat med hjälp av elektroniska fakturor, e-post samt central fakturautskrift och distribution. Du bestämmer själv.

Abonnemangsfakturering

Abonnemang kan läggas upp där fakturering ska ske med automatik vid vissa tidpunkter. Till exempel hyror, prenumerationer, serviceavtal och liknande. Då kan valfri frekvens läggas upp och Xledger genererar faktura eller fakturaförslag automatiskt.

Projektfakturering

Fakturering av projekt – såväl löpande, fastprisfakturering och samlingsfaktura per kund. Xledger skapar automatiskt fakturaförslag baserat på till exempel tidredovisning, reseräkningar och utlägg baserat på kundens inställningar per projekt.

Massfakturering

Fakturering av till exempel konferensavgift där många mottagare ska få samma faktura är enkelt i Xledger.

Import av fakturaunderlag

Xledger erbjuder integrationer med andra system och kan på så vis importera fakturor eller fakturaunderlag. Har du verksamhetskritiska försystem som skapar fakturor eller fakturaunderlag så kan Xledger integrera mot dessa system och stötta er verksamhet i en effektiv fakturaprocess.

Stöd för fakturamallar och prislistor

Fakturering av manuellt registrerade fakturor kan baseras på egendefinierade fakturamallar. Dessutom finns många möjligheter att lägga upp rabatter och kundspecifika priser. Med hjälp av Xledgers prismatris man enkelt administrera sin uppsättning för fakturering.

Effektiv uppföljning av fakturering

I Xledger finns, förutom insiktsfulla rapporter för uppföljning av fakturor, kund- och artikelförsäljning, även en dashboard som ger realtidsuppdaterad översikt kring försäljning och omsättning per kund, artikel etc.

Xledger order och fakturering ger dig:

  • Abonnemangsfakturering
  • Projektfakturering
  • Massfakturering
  • Import av fakturaunderlag från externa system
  • Fakturamallar, prislistor och prismatriser
  • Översikt och rapporter för uppföljning av fakturor, försäljning och omsättning
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!