Order och fakturering snabbt och enkelt när du vill

Kompletta funktioner för fakturering
Xledger innehåller kompletta funktioner för fakturering som är helt integrerade med projektredovisning, kundreskontra och huvudbok. Stöd finns för e-faktura, PDF-fakturor, fysiska fakturor, systemfaktura (mellan företag som använder Xledger t.ex. inom en koncern) samt import av fakturaunderlag. Fakturering kan ske lokalt eller helt automatiserat med central fakturautskrift och distribution. Du bestämmer själv.

Projektfakturering
Fakturering av projekt – såväl löpande, fastprisfakturering och samlingsfaktura per kund. Xledger skapar automatiskt fakturaförslag baserat på till exempel tidredovisning, reseräkningar, utlägg etc. baserat på kundens inställningar per projekt.

Säljorder
Fakturering av manuellt registrerade säljorder som kan baseras på mallar. Det finns många möjligheter att lägga upp rabatter och kundspecifika priser. Med hjälp av pris- och rabattmatriser kan man enkelt administrera lösningen. Man kan välja att definiera prislistor och rabattmatriser för hela sortimentet eller att sätta upp det för en produktgrupp eller specifik produkt. På samma sätt kan man knyta pris- och rabattmatriser till en kundgrupp eller en specifik kund.

Abonnemangsfakturering
Abonnemang kan läggas upp där fakturering ska ske med automatik vid vissa tidpunkter. Exempel är hyror, prenumerationer, serviceavtal och liknande. Valfri frekvens kan läggas upp och Xledger genererar fakturaunderlag automatiskt.

Massfakturering
Fakturering av till exempel konferensavgifter där många mottagare ska erhålla samma faktura görs enkelt i Xledger.

Import av fakturaunderlag
Xledger erbjuder integrationer med andra system och kan på så vis importera fakturaunderlag.

Fakturaöversikt
Kraftfulla rapporter för uppföljning av fakturering

Xledger order och fakturering ger dig:

  • Projektfakturering
  • Fakturering av säljorder
  • Abonnemangsfakturering
  • Massfakturering
  • Import av fakturaunderlag från externa system
  • Fakturaöversikt
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!