Order och fakturering snabbt och enkelt när du vill – kompletta funktioner för fakturering

Xledger innehåller kompletta funktioner för fakturering som är helt integrerade med projektredovisning, kundreskontra och huvudbok. Stöd finns för e-faktura, PDF-fakturor, fysiska fakturor, systemfaktura (mellan företag som använder Xledger, till exempel inom en koncern) samt import av fakturaunderlag. Fakturering kan ske lokalt eller helt automatiserat med central fakturautskrift och distribution. Du bestämmer själv.

Projektfakturering

Fakturering av projekt – såväl löpande, fastprisfakturering och samlingsfaktura per kund. Xledger skapar automatiskt fakturaförslag baserat på till exempel tidredovisning, reseräkningar, utlägg, baserat på kundens inställningar per projekt.

Säljorder

Fakturering av manuellt registrerade säljorder kan baseras på mallar. Dessutom finns många möjligheter att lägga upp rabatter och kundspecifika priser. Med hjälp av pris- och rabattmatriser kan man enkelt administrera lösningen. Man kan välja att definiera prislistor och rabattmatriser för hela sortimentet eller att sätta upp det för en produktgrupp eller specifik produkt. På samma sätt kan man knyta pris- och rabattmatriser till en kundgrupp eller en specifik kund.

Abonnemangsfakturering

Abonnemang kan läggas upp där fakturering ska ske med automatik vid vissa tidpunkter. Till exempel hyror, prenumerationer, serviceavtal och liknande. Då kan valfri frekvens läggas upp och Xledger genererar fakturaunderlag automatiskt.

Massfakturering

Fakturering av till exempel konferensavgift där många mottagare ska få samma faktura är enkelt i Xledger.

Import av fakturaunderlag

Xledger erbjuder integrationer med andra system och kan på så vis importera fakturaunderlag.

Fakturaöversikt

Kraftfulla rapporter för uppföljning av fakturering.

Xledger order och fakturering ger dig:

  • Projektfakturering
  • Fakturering av säljorder
  • Abonnemangsfakturering
  • Massfakturering
  • Import av fakturaunderlag från externa system
  • Fakturaöversikt
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!