Enkel hantering av utlägg

Hantera anställdas utlägg effektivt med Xledgers utläggshantering

Med Xledgers utläggshantering kan dina anställda enkelt lägga in kvitton för sina utlägg. Systemet sköter automatiskt attestering och godkännande, så att dina anställda får sina utlägg hanterade och betalda snabbt och enkelt. Du sparar tid och undviker onödig administration genom att använda Xledger för hantering av utlägg.

Affärssystem för utlägg och resa

Med Xledger Mobil kan du fotografera dina kvitton och registrera dina utlägg på en gång med mobilen. Xledger har funktioner för att hantera såväl reseräkningar som utlägg. Registrera smidigt in alla uppgifter om utlägg eller resa och använd Xledgers dra och släpp-funktionalitet för digitala bilagor. Vid resor/utlägg gjorda i utländsk valuta räknas dessa automatiskt om till SEK enligt dagskurs. När registreringen är klar skapas ett försättsblad (PDF) med tillhörande kvitton.

Inbyggda attestfunktioner och snabb utbetalning

Resan eller utlägget går automatiskt till rätt person för attest och blir därefter klar för utbetalning till den anställde. De flesta av våra kunder väljer att hantera reseräkningar och utlägg i Xledger istället för i sitt lönesystem. Fördelar med att hantera detta i ett affärssystem som Xledger är att hela hanteringen sker integrerat inom systemet och att utbetalning sker via vår utbetalningsrutin så snart utlägget är attesterat och godkänt för utbetalning. På så vis får den anställde tillbaka sina utlägg snabbt och behöver inte invänta nästa löneutbetalning. Några av våra kunder har även kunnat minska kostnader genom att helt avveckla företagets betalkort.

All information tillgänglig i affärssystemet

Alla kvitton och övrig information om resan eller utlägget finns alltid tillgängliga och arkiverade i Xledger. En transaktion på till exempel ett projekt eller ett kostnadsställe kan smidigt granskas genom en drill-down-funktion och reseräkningen med tillhörande kvitton kan även tas fram på skärmen.

Automatisk vidarefakturering

Om resan eller utlägget ska vidarefaktureras till ett projekt så sker detta automatiskt baserat på inställningar i projektet. Inga manuella handgrepp behövs vilket säkerställer att inget glöms bort.

Med Xledgers affärssystem för utlägg får du:

  • Enkel hantering av resor och utlägg
  • Smidig registrering via dator, mobil eller surfplatta
  • Drag och släpp-funktion för digitala bilagor
  • Inbyggda funktioner för attestering
  • Automatisk bokföring
  • Automatisk vidarefakturering till kund
  • Snabb utbetalning till den anställde
  • Arkivering av digitala kvitton
  • Kreditkortsimport

Vill du också ha en smidig utläggshantering?

Kontakta oss så får du prata med våra experter på utläggshantering. Tillsammans kan vi spara mycket tid och resurser.

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!