Omvandla data

Enligt vår undersökning fokuserad på ekonomistyrning och affärssystem riktad till ekonomichefer och vd:ar på företag med en årsomsättning upp till 1 miljard kronor, har närmare 30% av alla vd:ar stor eller mycket stor utmaning med att kunna tolka och analysera data på enkelt sätt.

Data är på många sätt en organisations viktigaste tillgång och därför är insikt en absolut nödvändighet – inte bara ett tillval! Ett affärssystem ska göra det möjligt att analysera data för att kunna fatta rätt beslut samt göra insikterna lättillgängliga för beslutsfattare med olika roller.  

Enkelhet och automation ska ge er de svar ni söker och stödja valda nyckeltal för att veta hur er organisation mår och säkerställa att ni är på väg mot era mål. Flera system komplicerar detta och kräver manuella handpåläggningar. Xledger har inbyggda avancerade BI-verktyg och kan dessutom kundanpassas i alla rapporter, presentera dashboards efter roller i er organisation samt i realtid ge svar på förfrågningar i flera dimensioner.Xledger har även förmågan att kommunicera och integreras med andra affärskritiska system. På så sätt bistå med realtidsdata tillgänglig för både Xledger och de andra affärskritiska systemen. Vi har idag flera integrationer mot välkända varumärken på ett säkert och automatiserat sätt. 

Xledger gör det möjligt att konfigurera rapporter och ge hela organisationen anpassade underlag när ni tar beslut: 

  • Generera löpande eller behovsanpassade rapporter – Xledger automatiserar framtagning och distribution av rapporter
  • Stora möjligheter att analysera dina data i minsta detalj och från varje tänkbar vinkel
  • Gå ned på transaktionsnivå eller zooma ut för att få ett helikopterperspektiv
  • Detaljgranska flera vyer och format för att få en helhetsbild av företagets finansiella hälsa
  • Visa förra årets transaktioner i ett stapeldiagram eller medarbetarnas semesterledighet i ett färgdiagram
  • Ta fram beräkningar för ett projekt på en dashboard konfigurerad efter dina behov

Omvandla data till värdefulla insikter

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att omvandla data till värdefulla insikter?

Boka kostnadsfri webbdemo!