Hur allt en gång startade

Xledgers historia startar 1996 med software arkitekten Jarle Skys flytt till Palo Alto, Kalifornien. Där fick han uppleva internets explosionsartade tillväxt över världen och insåg att det skulle revolutionera affärssystembranschen. En bransch som till stor del levde, och fortfarande idag lever, på konsultintäkter för anpassningar, uppgraderingar och stora införandeprojekt.

Framtidens företagare skulle kräva lättillgänglig information, system som fungerar globalt och en effektivisering via automatiserade processer som bara internet kunde möjliggöra.

En enda version för alla kunder ger kostnadseffektivitet
Nyckeln bakom Jarles vision och de flesta av fördelarna med ett äkta webbaserat affärssystem är en enda version för alla kunder. Det innebär betydligt mindre resurser för utveckling, införandeprojekt, uppgraderingar, löpande konsultation och support. Vid ev. felrättning så behöver ingen prioritering mellan kunder göras utan rättning sker på ett enda ställe, en enda gång. Kunderna får uppgraderingar fritt där deras anpassade tillämpning automatiskt hänger med. Men ett enda integrerat system med en gemensam databas ger också långtgående automatisering utan dyra utvecklingsprojekt, som sparar mängder av tid för kunderna i onödig administration. Dessutom ges högre tillgänglighet, upptid och säkerhet samt miljömässiga fördelar tack vare skalfördelarna med alla kunder i samma installation. Alla användare får sin rollbaserade information i realtid via vilken klient/utrustning som helst och med valfri webbläsare utan lokala installationer och utan kontinuerliga tekniska utmaningar och supportbehov.

Affärssystem med traditionella kringsystem helt integrerade
Under 90-talet utvecklades också många lösningar för digital leverantörsfakturahantering, digitala attestflöden, mobil tidrapportering och inte minst Business Intelligence då detta saknades i affärssystemen. I den nya generationen affärssystem skulle dessa helt integrerade funktioner byggas in från början. På så vis undviks problem med kompatibilitet när kringsystem behöver uppgraderas.

Jarle Sky förstod att framtiden var webbaserade affärssystem (även kallat Software as a Service, SaaS). Agresso var inte beredda att satsa de resurser som krävdes så han valde tillsammans med några nyckelpersoner från Agresso att gå sin egen väg. 2002 var de första pilotföretag i drift. Ända sedan 2005 har den årliga tillväxten varit stor och idag finns vi i Sverige, Norge, Storbritannien och USA med kundverksamhet i 50 länder.

Många aktörer följer först nu efter in i molnet, men tio år är lång tid. Ett äkta webbaserat affärssystem med den breda och djupa funktionalitet som krävs för att klara även större företags krav, men också tillräckligt anpassningsbart, går inte att utveckla över en natt.

Modernare plattform innebär snabbare utveckling
Idag är Xledger allt som gjorde att Jarle Sky trodde på molnet från första början. När endast en kodmassa utvecklas så underlättas förstås utveckling av ny spännande funktionalitet otroligt mycket. Detta i kombination med alla kundfördelar var alltså de främsta drivkrafterna till att Jarle var så övertygad om att det var nödvändigt att börja utveckla Xledger från grunden med Internet som plattform:

  • Snabbt och enkelt införande
  • Tidsbesparing och enkel åtkomst
  • Bättre överblick för varje roll i realtid
  • Effektiv arbetsdelning
  • Integrerat EFH och rapportverktyg med möjlighet att skräddarsy rapporter
  • Högre säkerhet och upptid
  • Fria uppgraderingar
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!