I en stor koncern kan administrationen mellan bolagen lätt bli krånglig. Men med ett affärssystem med stöd för koncernhantering får du en smidigare hantering av hela koncernens bolag på ett och samma ställe. Ni sparar både tid och pengar och frigör utrymme för anställda att fokusera på annat än onödig administration.

Varför ett affärssystem för koncerner?

Xledgers affärssystem har byggts för hantering av koncerner så att det blir lättare att arbeta enhetligt och effektivt. Xledgers smidiga användargränssnitt leder till både snabb och enkel administration med en enhetlig översikt, till exempel med Xledgers arvstruktur. En hierarkisk struktur med arv innebär att administration av gemensamma grunddata, kontoplaner, konteringsdimensioner samt attest av fakturor, godkännande av betalningar, hantering av avskrivningar och fördelning av koncerninterna kostnader sker på övergripande nivå.

Du kan dessutom skapa gemensamma uppsättningar på global-, regional- (nation) och koncernnivå. En snabb och smidig administration av alla företag på ett och samma ställe helt enkelt!

Ekonomi- och affärssystem för företag med olika verksamheter

I Xledger är det enkelt att byta mellan företag i koncernstrukturen utan att behöva logga in och ut från systemet. Dessutom är all data uppdaterad i realtid så du får full kontroll över koncernens samlade likviditet, balans och resultaträkning. Du kan även från övergripande nivå via drill down gå ner till detaljerad transaktionsnivå.

Automatisering förenklar för koncerner

Den dagliga ekonomistyrningen förenklas i Xledgers affärssystem med hjälp av automation av affärskritiska kärnprocesser. Som exempel automatiseras framtagning och distribution av rapporter och med automatisk konsolidering behöver du inte vänta till månadsavslut utan kan rapportera fortlöpande. Dina medarbetare slipper hantera manuella repetitiva uppgifter och får istället tid att fokusera på värdeskapande uppgifter för din verksamhet.

Fördelar med Xledgers affärssystem för koncerner:

 • Skalbarhet – det är enkelt att växa i Xledger
 • Förenklad administration – till exempel vid investering för att utveckla befintlig verksamhet eller i nya bolag och marknader, både internationellt och nationellt
 • Enkel administration vid avveckling av bolag
 • Automatisk valutahantering som säkerställer att aktuella valutor alltid är uppdaterade i systemet
 • Rapportering i olika valutor utan manuell hantering
 • Åtkomst till realtidsdata för hela verksamheten var du än befinner dig oavsett tidszon
 • Tillgång till systemet med vilken enhet som helst – dator, surfplatta eller telefon
 • Smidig implementation
 • Inbyggda arvssystem som möjliggör snabb hantering av data

Med Xledgers affärssystem får du:

 • Konsolidering av koncern med eliminering av interna mellanhavanden
 • Möjlighet till uppföljning av koncernstruktur med gemensam koncernvaluta
 • Automatiserad valutahantering
 • Automatiserad flerbolagshantering
 • Möjlighet till integration med andra verksamhetskritiska system
 • Ett system som hanterar flera språk
 • Automatisk fakturahantering
 • Analys och rapportering
 • Automatisk rapportering i vald valuta utan manuell hantering

Ladda ner guiden till rätt affärssystem för din verksamhet – innehåller checklista för dig som arbetar inom en koncern och funderar på att byta affärssystem!

Vill du veta mer? Kontakta oss!