I en koncern kan administrationen mellan bolagen lätt bli både tidskrävande och komplex. Med ett affärssystem med stöd för flerbolagsfunktionalitet får du en smidigare hantering av hela koncernens bolag på ett och samma ställe. Ni sparar både tid och pengar samt frigör utrymme för anställda att fokusera på annat än onödig administration.

Varför ett affärssystem för koncerner?

Ett affärssystem för koncerner är en viktig investering för att effektivisera och förenkla administrationen mellan bolagen i en koncern. Xledger har en affärsplattform med stöd för flerbolagsfunktionalitet, vilket gör det enkelt att arbeta enhetligt och effektivt med koncerner. Vår systemarkitektur har dessutom stöd för hierarkisk struktur och arvsprincip, vilket gör att konfigurationer och administration av gemensamma grunddata och processer kan utföras på en övergripande nivå för hela koncernen. Exempel på grunddata inkluderar kontoplan, konteringsdimensioner och processer som attest av fakturor, godkännande av betalningar och avskrivningar.

En snabb och smidig administration av alla företag i koncernen på ett och samma ställe helt enkelt!

Affärssystem med flerbolagshantering

I affärssystemet Xledger är det enkelt att byta mellan företag i koncernstrukturen utan att behöva logga in och ut från systemet. Dessutom är all data uppdaterad i realtid så du får full kontroll över koncernens samlade likviditet, balans och resultaträkning. Du kan även från övergripande nivå via drill down gå ner till detaljerad transaktionsnivå. Det är lätt att hämta historik samt följa upp utveckling och ekonomisk status – centraliserat eller lokalt.

Automatisering förenklar för koncerner

Den dagliga ekonomistyrningen förenklas i Xledgers affärssystem med hjälp av automation av affärskritiska kärnprocesser. Dina medarbetare slipper hantera manuella repetitiva uppgifter och får istället tid att fokusera på värdeskapande uppgifter för din verksamhet.

Fördelar med Xledgers affärssystem för koncerner:

 • Skalbarhet – lätt att bygga och ändra strukturer både vid tillväxt eller vid avveckling  – t.ex. lägga till nya bolag i nya länder och/eller bygga nya organisations- och uppföljningsnivåer
 • Insikt – flexibla rapportverktyg med BI-funktionalitet som förenklar analys och uppföljning av hela koncernens resultat ända ner till enskilt bolag/avdelning/funktion
 • Automatisk valutahantering säkerställer att aktuella valutor alltid är uppdaterade i systemet och att rapportering kan ske i olika valutor
 • Tillgång till realtidsdata för hela verksamheten oavsett var du befinner dig
 • Ett system som enkelt hanterar flera språk
 • Tillgång till systemet med vilken enhet som helst – dator, surfplatta eller telefon
 • Moderna integrationslösningar – lätt att bygga plattformar mot kritiska verksamhetssystem
 • Tids- och kostnadseffektiv implementation – kom igång snabbt utan att kompromissa på kvalitet
 • Support – tillgänglighet med snabb respons

Med Xledgers affärssystem får du:

 • Flerbolagshantering för effektiv administration av register och processer
 • Koncernhantering med eliminering för internhandel
 • Uppföljning av koncernresultat med gemensam koncernvaluta
 • Analys och rapportering
 • Automatisk valutahantering
 • Automation av arbetsflöden och processer
 • Integration med andra affärskritiska system

Ladda ner guiden till rätt affärssystem för din verksamhet – innehåller checklista för dig som arbetar inom en koncern och funderar på att byta affärssystem!

Vill du veta mer? Kontakta oss!