Xledger ERP tilläggstjänster

Xledger förstärker nyckelfunktioner med en rad tilläggstjänster. Några av dessa tjänster är globala: alla användare får till exempel dokumentstyrning och OCR-anpassad datainmatning. Xledger ger varje kund möjlighet att använda vår app för Android och IOS.

Varje region erbjuder olika typer av tilläggstjänster. För att ta del av vilka erbjudanden som finns i din region, kontakta oss idag!

E-faktura

Xledger är godkänd som egen accesspunkt och kan erbjuda inkommande och utgående e-fakturor i enlighet med standard PEPPOL BIS Billing 3.0

Xledger erbjuder även en extern leveranstjänst som levererar samma typ av fil, men via filöverföring (SFTP) till/från en fakturacentral. Fakturacentralen konverterar och vidareförmedlar XML-filen till mottagare.

E-faktura via internetbank (B2C)

Xledger har stöd för leverans av e-fakturor till internetbank. Denna tjänst levereras via Xledgers partner InExchange och är framför allt intressant för företag som skickar fakturor till privatpersoner.

Fakturafinansiering 

Fakturafinansieringstjänsten finns tillgänglig i Xledger från flera leverantörer. Fakturafinansiering innebär att du säljer dina utestående fordringar och får omedelbar tillgång till pengarna. Du väljer vilka fakturor du vill sälja och när du vill göra det. Dessutom med fakturafinansiering undviker du administration kring fakturering och betalningar – och du minskar risken. Läs mer om fakturafinansiering. 

Fakturaproduktion 

Du skapar grunden – vi skriver ut och skickar åt dig.

Xledgers produktionscenter kan tillsammans med vår samarbetspartner Postnord Strålfors hjälpa till med utskrift, förpackning och utskick av dina fakturor, påminnelser samt inkassokrav. Vi erbjuder även utskrifter av andra typer av dokumentation, t.ex. brev.

Kreditkontroll

Genom vårt samarbete med Creditsafe kan vi erbjuda kreditkontroller, kreditövervakning och automatisk tvätt av kund- och leverantörsregister för alla företag i Xledger. Läs mer om kreditkontroll.

Påminnelser och inkasso

Påminnelser och inkasso blir enkelt med bra rutiner och automatiska processer. Vi och våra samarbetspartners finns här för att hjälpa din verksamhet när betalningar uteblir. Läs mer om påminnelser och inkasso.

Kreditkortsimport

Att göra reseräkningar kan vara tidskrävande och frustrerande. Vi tycker att det ska vara enkelt och smidigt så att du kan lägga din tid på andra saker. Som ett resultat av att förenkla reseräkningshanteringen stödjer Xledger import från Eurocard SEB.

Elektroniskt dokumentarkiv

I Xledger är det möjligt att spara dokument elektroniskt med direkt koppling till de aktuella dimensionerna.

Scanner

Ladda ner Xledger Scanner App för att enkelt och smidigt skanna in och importera verifikat och dokument till Xledger.

Xledger Certificate Manager

Få kontroll över dina certifikat gällande Webservice genom att ladda ner Xledger Certificate Manager.

Autogiro

Xledger erbjuder lösning för autogiro med tillhörande process och integration för medgivanden och betalningsuppdrag.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!