Content

Partners

Xledger har en konsekvent partnerpolicy. Partnerns kund är alltid partnerns kund. Alla kommersiella mellanhavanden går via partnern, som har den kommersiella relationen till sina kunder.

Fakturering av partnern sker månadsvis i efterskott, baserat på faktiskt nyttjande reducerat med partnerns avtalade rabatt. Det är viktigt för oss att våra partners förstår Xledgers alla mervärden och hur systemet fungerar i vardagen. Vi erbjuder därför särskilt förmånliga priser för våra partners egna nyttjande av Xledger.

 

Accountor

Accountor är partner till Xledger sedan 2010. De implementerar, supporterar samt utbildar i Xledger för Svenska och Norska bolag. Accountor har flertalet konsulter med mångårig erfarenhet av Xledger och är vana att vara partner till outsourcing av hela eller delar av ekonomiavdelningen.
Mer
 

Amesto

Amesto har sedan länge etablerat Xledger i Norge, men nu väljer de att även satsa på Xledger i Sverige och Danmark. Amesto AccountHouse etablerades 2004. De är idag en av de största Norden baserade redovisningsbyråerna.
Mer
 

Arribatec

Arribatec hjälper sina kunder att effektivisera och digitalisera genom innovativt användande av IT. De levererar integrerade lösningar och digitala processer i kombination med befintliga HR- och ERP-system, integrationslösningar och egen digital plattform. Arribatec har djup och bred erfarenhet av flera ERP system som t ex Xledger. De är oberoende av system och engagerade i att hjälpa kunderna att skapa effektivitet, tillväxt, bli mer konkurrenskraftiga och/eller kunna ägna sig mer åt kärnverksamheten.
Mer
 

BDO

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer med fullservice för såväl små som stora företag. Det innebär att man kan hjälpa till med allt från daglig redovisning och budget till revision, skatt- och affärsrådgivning. Även internationellt är BDO vältäckande med verksamhet i 160 länder. I Sverige har BDO branschens nöjdaste kunder enligt SKI:s kundnöjdhetsmätningar. BDO jobbar nära kunden och försöker göra det där lilla extra varje dag. BDO blev Xledger-partner 2016.
Mer
 

PrimeQ

Partner sedan 2013. PrimeQ tillhandahåller auktoriserade redovisningskonsulter och erbjuder tjänster i allt från löpande bokföring till årsbokslut och deklarationer. Implementerar, utbildar och supporterar i Xledger på framför allt den svenska marknaden. PrimeQ för alltid en nära dialog med sina kunder och skräddarsyr tjänsten utifrån kundernas önskemål och situation. PrimeQ har ett flertal konsulter med lång erfarenhet av Xledger och har stor vana av både stora och små outsourcing-uppdrag. Prime Q Business solution: Produkten Effectplan, ett planerings- och budgetverktyg, är även integrerad med Xledger
Mer
 

Viewledger

VIEW Ledger är ett fullserviceföretag som erbjuder tjänster inom ekonomi- och löneoutsourcing, rådgivning och systemimplementation. Koncernen har över 150 anställda och över 2 500 kunder. VIEW Ledgers konsulter har lång erfarenhet av Xledger och ekonomiserviceverksamheten utförs av auktoriserade redovisningskonsulter där kundens behov står i fokus. VIEW Ledger är sedan 2005 partner med vårt norska systerföretag Xledger AS och sedan 2015 partner med Xledger AB.
Mer