Flexibel och effektiv tidrapportering med Xledger

Att rapportera och godkänna timmar gör du snabbt och enkelt i Xledger via mobil surfplatta eller dator. För att göra det ännu smidigare med tidrapportering kan du välja att använda Xledger Touch, vårt speciella gränssnitt för mobila enheter.  Läs mer om Xledger Touch >>

Tidrapporteringen innehåller flera hjälpfunktioner för att göra det enkelt att hitta rätt projekt. Det går att sätta upp personliga tidarapporteringskoder för vanligt förekommande kombinationer av projekt och aktiviteter.

Tidrapporteringen sker i anslutning till projektmodulen som kan  knytas till aktiviteter och/eller uppdrag

Det finns olika vyer i tidrapporteringen som användaren kan välja mellan:

  • Daglig
  • Veckovis
  • Månatlig

Attest av timmar
Xledger har inbyggd funktion för attest av timmar. Väljer man att använda denna funktion kommer den anställdes tidrapport automatiskt gå till rätt person för attest innan den går vidare i systemet.

Integrerad med projektredovisningen
Tidrapporteringen är fullt integrerad med projektredovisningen så att alla registrerade timmar kan följas upp på projekten. Timkostnad och timintäker på projekten följs upp i realtid.

Xledger tidrapportering ger dig:

  • Möjligheten att tidrapportera per dag, vecka eller månad
  • Valfrihet att växla mellan mobil, dator och surfplatta
  • Ett enkelt gränssnitt
  • Inställningsmöjligheter för att enkelt hitta rätt projekt
  • Automatiserat attestflöde

 

Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!