Tidrapportering smidigt integrerat i affärssystemet

Med affärssystemet Xledger får du en mer flexibel och effektiv tidrapportering. Du kan rapportera och godkänna timmar snabbt och enkelt via mobil, surfplatta eller dator. För ännu smidigare ”on the go”-rapportering kan du välja att använda Xledger i mobilen, vårt speciella gränssnitt specifikt för mobila enheter.

Med Xledger tidrapportering får du flera hjälpfunktioner för att göra det enkelt att hitta rätt projekt. Du kan även skräddarsy flödet genom att sätta upp tidrapporteringskoder för vanligt förekommande kombinationer av projekt och aktiviteter. Tidrapportering sker i anslutning till projektmodulen och du kan välja att knyta den till både aktiviteter och uppdrag. Xledger har även en inbyggd funktion för attest av timmar. Väljer du att använda denna funktion kommer den anställdes tidrapport automatiskt att gå till rätt person för attest innan den går vidare i systemet.

Olika typer av tidrapportering i Xledger

Som användare i affärssystemet kan du välja mellan olika vyer i tidrapportering: dag, veckovis, månatlig eller attest av timmar.

Tidrapportering integrerat med projektredovisning

Tidrapporteringen är fullt integrerad med projektredovisningen så att alla registrerade timmar kan följas upp på projekten. Därmed kan timkostnad och timintäkt på projektet följas upp i realtid.

Full kontroll på dina timmar med:

  • Möjligheten att tidrapportera per dag, vecka eller månad
  • Valfrihet att växla mellan mobil, dator och surfplatta
  • Ett enkelt gränssnitt
  • Inställningsmöjligheter för att enkelt hitta rätt projekt
  • Automatiserat attestflöde

Några av Xledger smidiga funktioner för tidrapportering är:

  • Möjlighet till att fotografera och hantera alla kvitton och utlägg digitalt
  • Funktion för att planera interntid, semester och övrig frånvaro
  • En komplett bild över personalens arbetsbelastning
  • Möjlighet att följa debiteringsgrad på både medarbetar-och avdelningsnivå
  • Funktion för att rapportera användning av material och artiklar

Vilka är fördelarna med Xledger tidrapportering?

Du får en klar översikt hur medarbetarna disponerar tid. Med hjälp av översikten kan du skapa ökad lönsamhet och debiteringsgrad. Dessutom får du allt samlat i ett enkelt och användarvänligt verktyg som frigör tid genom att underlätta administrationen i den dagliga verksamheten.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!