Effektivisera dina transaktioner

Bankintegrationen i Xledger är en central del i affärssystemet. Genom bankmodulen erbjuder vi en integration mot de flesta svenska banker. Med Xledgers bankavtal ges du möjligheten att ha en total översikt över alla banktransaktioner och även godkänna betalningar via systemet. Bankavstämning sker med automatik i systemet och är helt integrerat med er bank.

Alla banksaldon tillgängliga
Xledger hämtar in kontoutdragsinformationen dagligen och kan visa aktuella banksaldon direkt på hemsidan i Xledger.

Likviditetsprognoser
Informationen är lätt tillgänglig från hemsidan i Xledger. Från en och samma sida kan du se beräknade in- och utbetalningar i systemets likviditetsprognos.

Utbetalningar
Alla utbetalningar av leverantörsfakturor sker med automatik vid förfallodatum. Du godkänner utbetalningarna i en särskild funktion och systemet hanterar även godkännande två i förening. Alla genomförda utbetalningar återrapporteras med automatik och reskontran uppdateras automatiskt när betalningen är klar.

OCR Inbetalningar
Alla utgående fakturor kan märkas med en OCR-kod. OCR-inbetalningarna överförs dagligen till Xledger och matchas automatiskt av mot kundreskontran. Reskontran är därmed alltid uppdaterad och du ser enkelt vilka fakturor som är obetalda

Automatisk avstämning av bankkontot
Eftersom alla transaktioner på bankkontot återrapporteras till Xledger kan bankkontot stämmas av automatiskt. För att hantera transaktioner som bokförs automatiskt på kontot, som till exempel bankavgifter, kan man sätta upp automatiska bokföringsregler så att systemet själv kan bokföra dessa utan manuell hantering. Alla övriga transaktioner som av någon anledning inte matchas meddelas via åtgärdslistan för de roller som är behöriga.