Effektivisera dina transaktioner för bank och betalningar

Bankintegrationen i Xledger är en central del i affärssystemet. Genom bankmodulen erbjuder vi en integration mot de flesta svenska banker. Med Xledgers bankintegration har du möjligheten att ha en total översikt över alla banktransaktioner och även godkänna betalningar via systemet. Dessutom sker bankavstämning med automatik i systemet och är helt integrerat med er bank.

Automatiserade lösningar för bank och betalningar

Xledger gör arbetsdagen enklare, du hanterar endast avvikelser i flödet. Detta är ett urval av de automatiserade processer Xledger erbjuder:

  • Automatiserad betalningsprocess
  • Automatisk matchning av leverantörs- och kundreskontra
  • Automatisk bokföring av transaktioner från bankkontoimport
  • Automatisk bankavstämning

Kontroll på likviditeten utan internetbanken

Med Xledgers bankintegration har du alltid uppdaterad bankinformation lättillgänglig direkt i systemet. Detta bidrar till en mer effektiv och tydlig likviditetshantering. Xledger har ett flertal funktionaliteter som effektiviserar arbetsdagen:

  • Likviditetsprognos tillgänglig i dashboard för bank
  • Alltid uppdaterad saldobalans på bankkonton
  • Prognos för kassaflöde, inklusive fakturor som inte är godkända
Vill du veta mer? Kontakta oss idag!