Effektivisera dina transaktioner

Bankintegrationen i Xledger är en central del i affärssystemet. Genom bankmodulen erbjuder vi en integration mot de flesta svenska banker. Med Xledgers bankavtal har du möjligheten att ha en total översikt över alla banktransaktioner och även godkänna betalningar via systemet. Dessutom sker bankavstämning med automatik i systemet och är helt integrerat med er bank.

Alla banksaldon tillgängliga

Xledger hämtar in kontoutdragsinformationen dagligen och kan visa aktuella banksaldon direkt på hemsidan i Xledger.

Likviditetsprognoser

Informationen är lätt tillgänglig från hemsidan i Xledger. Från en och samma sida kan du se beräknade in- och utbetalningar i systemets likviditetsprognos.

Utbetalningar

Alla utbetalningar av leverantörsfakturor sker per automatik vid förfallodatum. Du godkänner utbetalningarna i en särskild funktion och systemet hanterar även godkännande två i förening. Alla genomförda utbetalningar återrapporteras med automatik och reskontran uppdateras automatiskt när betalningen är klar.

OCR Inbetalningar

Alla utgående fakturor kan bli märkt med en OCR-kod. OCR-inbetalningarna blir dagligen överförda till Xledger och blir automatiskt matchad mot kundreskontran. Reskontran är därmed alltid uppdaterad och du ser enkelt vilka fakturor som är obetalda.

Automatisk avstämning av bankkontot

Eftersom alla transaktioner på bankkontot återrapporteras till Xledger kan bankkontot stämmas av automatiskt. För att hantera transaktioner som bokförs automatiskt på kontot, som till exempel bankavgifter, kan man sätta upp automatiska bokföringsregler så att systemet själv kan bokföra dessa utan manuell hantering. Alla övriga transaktioner som av någon anledning inte blir matchade meddelar de behöriga rollerna via åtgärdslistan.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!