Effektivisera dina transaktioner

Alla transaktioner hanteras och godkänns direkt i affärssystemet och du behöver inte logga in på nätbanken eller göra filöverföringar med betalningsuppdrag till banken. Alla transaktioner på bankkontot återrapporteras också till Xledger. Det gör det möjligt för ekonomisystemet att automatiskt stämma av bankkontot mot huvudboken varje dag och automatiskt bokföra bankavgifter och andra transaktioner.

Alla banksaldon tillgängliga
Xledger hämtar in kontoutdragsinformationen dagligen och kan visa aktuella banksaldon direkt på hemsidan i Xledger.

Likviditetsprognoser
Informationen är lätt tillgänglig från hemsidan i Xledger. Från en och samma sida kan du se beräknade in- och utbetalningar i systemets likviditetsprognos. Du kan även lägga upp en egen cash-flow budget för att följa upp det beräknade kassaflödet.

Utbetalningar
Alla utbetalningar av leverantörsfakturor sker med automatik vid förfallodatum. Du godkänner utbetalningarna i en särskild funktion och systemet hanterar även godkännande två i förening. Alla genomförda utbetalningar återrapporteras med automatik och reskontran uppdateras automatiskt när betalningen är klar.

OCR Inbetalningar
Alla utgående fakturor kan märkas med en OCR-kod. OCR-inbetalningarna överförs dagligen till Xledger och prickas automatiskt av mot kundreskontran. Reskontran är därmed alltid uppdaterad och du ser enkelt vilka fakturor som är obetalda

Automatisk avstämning av bankkontot
Eftersom alla transaktioner på bankkontot återrapporteras till Xledger kan bankkontot stämmas av automatiskt. För att hantera transaktioner som bokförs automatiskt på kontot, som till exempel bankavgifter, kan man sätta upp automatiska bokföringsregler så att systemet själv kan bokföra dessa utan manuell hantering. Alla övriga transaktioner som av någon anledning inte matchas signaleras på att-göra-listan för de roller som är behöriga.