Affärssystem med stöd för flera länder

Företag med verksamhet spridd i olika länder kan med Xledger använda ett gemensamt affärssystem. Det är enkelt att få en överblick över helheten, bolag med olika redovisningsvaluta hanteras enkelt och omräkning till koncernvaluta sker med automatik. Eftersom Xledger alltid är uppdaterat kan man komma åt realtidsinformation oavsett plats, tidszon och med vilken typ av dator, smartphone eller läsplatta som helst.

Xledger kräver väldigt lite av den lokala utrustningen: ingen programvara installeras och systemet går att köra över mobilnätet (3G) vilket gör att det går att komma åt Xledger även i de mest svåra tekniska förhållanden.