Fördelar med Software as a Service (SaaS)

Xledger finns i en enda koduppsättning och en databas för alla kunder vilket bidrar till att det är lätt att komma igång och ni slipper inköp, lokala eller centrala installationer och betydligt mindre grunduppsättningar.

Detta möjliggör för oss att låta våra kunder ärva egenskaper, regler, rapporter etc. från global nivå i Xledger. Vi administrerar även nationella regelverk i t.ex. Sverige så att alla svenska företag kan ärva svenska traktamentesregler, momsregler, baskontoplan etc.

Arvet skräddarsys för att passa kundens behov. Om man är en koncern eller ekonomibyrå så kan man därefter skapa koncern- eller klientgemensamma uppsättningar som kan ärvas ned till underliggande företag i strukturen.

Detta sparar tid vid införandet, men även i drift då Xledger till stor del sköter underhållet.