Fördelar med Software as a Service (SaaS)

Xledger finns i en enda koduppsättning och en databas för alla kunder vilket bidrar till att det är lätt att komma igång och ni slipper inköp, lokala eller centrala installationer och betydligt mindre grunduppsättningar.

Detta möjliggör för oss att låta våra kunder ärva egenskaper, regler, rapporter etc. från global nivå i Xledger. Vi administrerar även nationella regelverk i till exempel Sverige, så att alla svenska företag kan ärva svenska regler för traktamente, momsregler, baskontoplan och så vidare.

Arvet är skräddarsytt för att passa kundens behov. Till exempel en koncern eller ekonomibyrå kan skapa koncern- eller klientgemensamma uppsättningar som blir ärvda till underliggande företag i strukturen. Det sparar tid vid införandet och i drift då Xledger till stor del sköter underhållet.

  • Xledger erbjuder allt via internet, ingenting behöver installeras eller konfigureras lokalt
  • Du arbetar online och har tillgång till all information oavsett var du är – så länge du är ansluten till internet
  • Du har tillgång till omfattande funktionalitet, men betalar bara för det du använder
  • Systemet blir uppgraderad automatiskt och du behöver inte göra något själv
  • Du har alltid den senaste versionen av systemet
  • Säkerhet blir allt viktigare, dina uppgifter lagras säkert hos oss
Vill du veta mer? Kontakta oss i dag!