XIM säkrar att kunderna köper så få timmar som möjligt

Alla projekt med digital förändring påverkar verksamheten och de anställdas förmåga att vara produktiva, särskilt mer komplexa förändringar som övergången till ett nytt affärssystem. Vid implementering använder vi oss av vår erfarenhetsbaserade och genomarbetade implementationsmetodik, XIM, vilket ger alla kunder gratis insikt som minskar behovet av konsulter och kraftigt reducerar kostnader.

För att göra processen både enkel och smidig har Xledger ett team som kan systemet ingående och som själva har lång erfarenhet av att jobba i verksamheter/koncerner som ekonomichefer och controllers.

Åsa Sköld är en av dessa resurser. Hon följer upp kunderna från första säljmötet och fram till tre månader efter att det nya systemet har tagits i bruk.

– Kommunikation och förväntningsstyrning är kritiska framgångsfaktorer för en lyckad implementering. Det måste förankras internt i organisation och kunderna måste själva avsätta tid och resurser i projektet, säger Åsa.

Bli uppmärksam på vad som är onödigt och ineffektivt

Inledningsvis i säljprocessen lägger Åsa mycket tid på att sätta sig in i kundens behov. Syftet är att förstå detta ingående för att kunna ge råd om hur systemet kommer att möta kundernas behov och därefter vad som måste göras för att säkra att resultatet blir bättre än kunden hoppats.

– Den första behovs-workshopen är en intressant övning där kunden får svara på frågor som de kanske inte har tänkt på. Eftersom vi frågar “varför” mycket får vi intressanta diskussioner där kunderna blir uppmärksamma på processer och rutiner som kan vara ineffektiva och onödiga.

Om det dyker upp särskilda behov som gör Xledger olämpligt ger de råd om vart kunderna istället kan vända sig.

Första workshopen ger oss på Xledger viktig insikt om kundens organisation och processer, men även om människorna och deras arbetssätt. Nästa steg i processen blir genomförd några veckor senare.
I lösningsworkshopen får kunden se en live-demo för att visa att vi har förstått behoven och hur vi kan lösa dem, säger Åsa.

Sparar stora kostnader

Efter workshoparna följer eventuella uppföljningsmöten fram till att systemvalet görs.

– Processen ska ses som ett förprojekt som levereras gratis, men detta tar andra ofta betalt för och det kan kosta 100 000-tals kronor, säger Åsa. Hon menar att kvalitén på införandeteamet talar starkt för Xledgers fördelar.

Vårt team har lång erfarenhet och bred kompetens inom affärssystem. Det gör att vi snabbt ser både kundernas problem och har identifierat lösningar innan de frågar. Vår roll är att vägleda kunden. Eftersom vi är med genom hela processen skulle det vara dumt att sälja något vi inte kan leverera, säger Åsa.

Grundlig implementering

De flesta implementeringsprojekt tar ungefär 3 till 4 månader med ca 300–400 konsulttimmar, men för mindre aktörer minskar tidsåtgången och konsulttimmarna blir färre. Karta och kompass i alla projekt är Xledger Implementation Methodology (XIM). Metoden ger den snabbaste och bästa implementeringen genom att globalt samla de bästa erfarenheterna och processerna. Utvecklade under 15 år av några av våra främsta experter på molnbaserade ERP-system.

– Vi levererar bara programvara i molnet och metoden är därför skräddarsydd för detta ändamål. Vi lär av varje projekt och uppdaterar XIM fortlöpande. Även om kunderna är olika kan vi använda samma process, säger Åsa.

– Nästan viktigast är planerna för kunskapsöverföring och utbildning. Det bästa är när kunderna kan göra det mesta själva eftersom det ger ett helt annat ägande till systemet. Den mest möjliga kunskapen från kunderna säkerställer att de kan utnyttja systemets fulla potential. Vi ser en tydlig koppling mellan kunskapsnivå och kundnöjdhet säger Åsa.


Åsa Sköld, Projektledare, Xledger Sverige

Vill du veta mer? Kontakta oss!