Att byta affärssystem kan vara komplicerat och tidskrävande, men om projektet styrs av erfarna experter med väl genomarbetade processer sker införandet snabbt och smidigt. För att hjälpa dig som ska byta affärssystem har vi på Xledger satt samman denna guide.

För att få tillgång till guiden fyller du i formuläret.

 

Guiden innehåller:

  • Det viktigaste digitaliseringsprojektet
  • Fokus på “rätt” kunder
  • Rätt förutsättningar för nya intäkter
  • Optimering av införande
  • Säljer inte Xledger