Gå med i molntjänstrevolutionen för affärssystem!

Ett äkta affärssystem som molntjänst ska vara tillgängligt och multitenant. Det ska fungera som ett verktyg där varje kund bara betalar för de tjänster de använder. I Xledgers ERP lösning körs alla kunder i samma instans. Det har ingen annan ERP-leverantör lyckats med.

Vad innebär detta för er?

Det betyder att ni alltid har tillgång till samma affärsverktyg – var som helst, när som helst och på alla nätverksenheter. Ni får bättre funktionalitet till lägre kostnad. Ni får smidiga uppgraderingar och uppdateringar som löser eventuella säkerhetsproblem. Dessutom arbetar ni alltid i den senaste programversionen. Det innebär också att all er data ligger skyddade på marknadens säkraste plattform. Sammantaget erbjuder vi en lösning som gör er mer effektiva, ger er bättre överblick och ökad frihet – 100% molnkraft helt enkelt.

Säkerhet i molnet

Xledger är stolta över att inneha ISO 27001 certifiering. Vår certifiering bekräftar att vi kan erbjuda kunderna en av marknadens mest avancerade och säkra  ERP-molntjänst. Våra kunders data är vår prioritet och vi genomför flera åtgärder för att hålla data säker. Utöver ISO 27001 certifiering uppfyller Xledger ISAE3402-standard. Dessutom lagrar vi vår data i olika ISO 27001-godkända datacenter.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!