Få kontroll och översikt över din verksamhet med ett affärssystem i molnet

Xledger är ett äkta molnbaserat affärssystem, utvecklat från grunden att vara en äkta SaaS lösning. Idag automatiserar vår plattform flertalet affärskritiska kärnprocesser och sparar tid åt mer än 10 000 företag i olika branscher över hela världen.

En enda installation av systemet och en enda databas

I och med att vi har en enda installation av systemet och en databas arbetar samtliga användare globalt i samma version. Du kan arbeta var du än befinner dig då du kommer åt systemet från valfri enhet och webbläsare. Med Xledger får du allt du behöver i ett system, från ekonomistyrning till projektredovisning, tidrapportering och fakturering.

Större verksamheter kan spara stora resurser med automatiserade processer och får detaljerad kontroll över verksamheten då alla delsystem är helt integrerade med varandra. Även mindre och medelstora företag får med vår lösning tillgång till ett molnbaserat ekonomisystem med samma avancerade funktionalitet.

Du får tillgång till verksamhetens nyckeltal online och har alltid uppdaterade beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Rapportering och analys finns inbyggda i systemet och är tillgängliga överallt.

Lägre kostnad än installerade system

Att Xledgers totalkostnad är betydligt lägre än för traditionella system med likvärdig funktionalitet beror på att vi är byggda från grunden i molnet. Traditionella affärssystem hävdar ofta att de är molntjänster, men i själva verket har de oftast byggt ett webbgränssnitt eller utvecklat vissa funktioner i molnet. Men alla kostnadsbesparingar du får av ett äkta molnbaserat affärssystem får du inte genom att välja dessa typer av system.

Lägre konsultkostnader

Ett införande av Xledger är tryggt och säkert. Konsultkostnaderna är en av besparingarna där den förutsägbara kostnaden är mycket lägre än för likvärdiga traditionella system. Löpande konsult- och supportkostnader minimeras så att kostnaden för konsultation är en bråkdel jämfört med traditionella system.

Flexibelt avtal – betala för det ni använder

Med Xledger binder ni inte upp er i långa avtal och ni betalar endast för det ni använder. Alla förändringar blir ofta kostsamma i traditionella ekonomisystem, med Xledger så kan ert företag växa utan problem och även expandera utomlands. Läs mer om prissättningen av Xledger här.

Inga andra IT-kostnader för affärssystemet

Med SaaS betalar du som kund för själva funktionen. Inga extra kostnader för serverhårdvara, SAN, system-/OS-/DB-/Citrix-licenser, server-/applikationsdrift, backup, spegling, kommunikation, nätdrift, jourpersonal eller andra IT-tjänster tillkommer.

Inga kostnader för serviceavtal

Ingen kostnad för rätten till nya versioner av Xledger eller för tillgång till support. Alla kunder får automatiskt samtliga uppgraderingar två gånger per år utan att verksamheten störs. Detta innebär att våra kunder alltid arbetar i den senaste versionen av ett modernt affärssystem i ständig utveckling.

Affärssystem utan stoppkostnader

Vid uppgraderingar av äldre traditionella system krävs ofta att systemet stängs ned i en eller ett par dagar. Nedstängningen innebär ett stopp i verksamheten om kunderna inte vill betala dyr övertid för konsulter eller egen personal under helger och nätter.

Xledger kan tack varje sin systemarkitektur och tekniska lösning, med en installation, erbjuda:

  • Löpande produktuppdateringar veckovis utan driftstopp i systemet. Inga stoppkostnader uppstår och vi ansvarar för lansering från början till slut.
  • En teknisk uppgradering av systemet 1–2 ggr per år. Uppgraderingen pågår några få timmar under natten mellan fredag och lördag och påverkar därmed inte kundernas verksamhet.

Traditionella installerade system innebär oftast en lägre ”upptid” på grund av stopp beroende av mjukvaruproblem, driftproblem, kommunikationsproblem eller dylikt. På grund av de stordriftsfördelar som en molntjänst innebär så har Xledgers kunder alltid en tillgänglig tjänst. Vi har över 99,98% upptid mätt över den senaste sexårsperioden.

Allt du behöver för att använda Xledger är tillgång till internet och en dator, surfplatta eller telefon. Valet är ditt!

Vill du veta mer? Kontakta oss!