Implementation av affärssystemet på dina villkor

För att hantera förändringar i verksamheten och vår omvärld kräver det flexibilitet. Xledger är skapat för att ge ett försprång i en föränderlig och global värld, därav präglas vi av flexibilitet i prismodell, valuta, typ av arbetsredskap, kodsträng, rapportering och möjligheter till arbetsdelning precis som våra kunder själva vill.

Standardsystem vs kundunik utveckling

Xledger är ett standardsystem med stor flexibilitet. Vi konfigurerar Xledger så att det passar för just ditt företag. Med Xledger finns det inte ett behov av kundunik utveckling eller anpassningar som komplicerar implementationen och uppgraderingar.

Xledgers införande utgår från dina behov

Tillämpning av Xledger kan till stor del optimeras efter kundernas behov och krav. Med er affärsmodell i centrum optimerar vi tillsammans nyttjandet av Xledger avseende:

  • Ekonomisk styr- och uppföljningsmodell
  • Projektstyrning och uppföljning
  • Processer och automatisering i processer

Snabbt och enkelt införande av Xledger

Ett införande av nytt affärssystem kan kräva mycket tid och resurser för implementering. Så är det inte med Xledger! De främsta anledningarna till att införandet går snabbare än traditionella affärssystem är att Xledger är en äkta molntjänst och en redan installerad SaaS-lösning. Xledger har dessutom utvecklat en implementeringsmetodik (XIM) som säkerställer ett kvalitetssäkert och effektivt införande av Xledger. Läs mer om vår optimering av införande av Xledger.

Xledger Implementation Methodology (XIM)

Vår implementationsmetodik, XIM, utgör grunden för att process och struktur är lika vid varje implementation. XIM är egenutvecklad metodik för implementering av Xledger som baseras på den ”best practice” som vi ackumulerat under mer än tio års erfarenhet. XIM används i alla Xledger-införanden oavsett av verksamhetens storlek eller komplexitet och består av sex faser med underliggande beslutspunkter och aktiviteter.

De 6 olika faserna i XIM är:

  • Planering – säkrar ägarskap och förankring hos alla involverade samt projektomfattning och avgränsningar
  • Analys & design – kartläggning av omfattning, behov och krav samt design av framtida lösning
  • Implementering – konfigurering och uppsättning av Xledger baserad på designad lösning
  • Test och verifiering – Test och verifiering av implementerad lösning utifrån centrala kontrollpunkter
  • Go-live och driftstöd – Formell driftstart av Xledger inklusive efterföljande period med driftstöd
  • Avslut och uppföljning – Projekt avslutas och överlämnas till förvaltning och support
Vill du veta mer? Kontakta oss!